GMAT

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага курс за подготовка на GMAT

GMAT – 64 учебни часа, 320 лв.
Продължителност: 2 месеца
Занятия: събота и неделя от 10.00 – 13.00 часа, 13.00 – 16.00 часа

Курсът предлага подготовка по автентичен материал, аналогичен на този, върху който се полага изпитът по GMAT при кандидатстване за следдипломни програми по бизнес и мениджмънт в американски университети. Предлаганият материал е съобразен със спецификата на изпита и с различната относителна тежест на двата основни раздела – езиковия и математическия. На езиковия са посветени 10 занятия, а на математическия – 6. Езиковите знания и аналитични умения на курсистите се проверяват, както и на изпита, по метода на зададени въпроси с многовариантен избор.

Езиковата част съдържа 4 компонента, които са застъпени във всяко занятие: писане на съчинения от два типа; аналитично четене на текстове; критичен анализ на логически твърдения; граматически анализ на изречения.

Математическата част се състои от 2 компонента – решаване на задачи и търсене на достатъчни условия за решаването на задачи.

Упражненията по всеки компонент се предшестват от подробни обяснения на неговата специфика и начините за успешно справяне с поставените задачи. В края на всяко упражнение се анализират неговите особености и срещнатите трудности.

В цената на GMAT са включени:

  • учебните материали, които се ползват в Учебния център

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт

Тел.: 0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев

Полезен линк: www.mba.com