GRE

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага курс за подготовка на GRE

GRE – 68 часа, 350 лв.
Продължителност: 2 месеца
Занятия: събота и неделя от 10.00 – 13.00 часа, 13.00 -16.00 часа

Езикова част (48 учебни часа) – езиковият раздел проверява разбирането на значения в ограничен контекст (попълване на изречения), употребата на лексикални единици чрез разпознаване на отношението между изолирани думи, както и степента на разбиране в по-разширен контекст, тествана чрез въпроси, свързани със структурата и значението на по-дълги текстове. В хода на курса се работи върху разпознаване на често срещани модели, за да се избегнат грешните отговори в тестовите компоненти върху аналогии и антоними, а при по-дългите текстове се упражнява умението за намиране на необходимата информация. Две занятия са отделени за разработване на двата типа есета, включени в изпита от 2002 г.

Математическа част (20 учебни часа) – изискват се основни познания по аритметика, алгебра, геометрия, статистика и разчитане на графики. Важно е умението за бързо намиране на важна информация. Курсът запознава курсистите с всички използвани термини, особености на записване и често задавани типове въпроси. Там където е уместно ,се предлагат методи, стратегии и улеснения за получаване на правилните отговори.

В цената на GRE са включени:

  • учебните материали, които се ползват в центъра

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт

Тел.: 0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев

Полезен линк: www.ets.org/gre