iBT TOEFL

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага курс за подготовка на iBT TOEFL

Новият формат на теста включва 4 части:

 • Четене: 3-5 текста, приблизително 700 думи всеки, следвани от по 12-14 въпроса. Позволено е воденето на бележки. Тази част отнема между 60-100 минути.
 • Слушане: 4-6 лекции, 3-5 минути всяка, 500-800 думи, следвани от по 6 въпроса; 2-3 разговора, 3 минути всеки, следвани от по 5 въпроса. Воденето на бележки е позволено и препоръчително. Тази част продължава от 60 до 90 минути.
 • Почивка: 5 мин.
 • Разговор: 6 задачи – 2 самостоятелни и 4 комплексни. Продължителност: 20 мин.
 • Писмена част: 1 комплексна задача, 20 мин. 1 самостоятелна, 30 мин.

Целият тест отнема 4 часа. Премахнат е разделът, в който се тества структура, тъй като граматическите познания се проверяват в разговорната и писмената част.

Учебeн център Фулбрайт предлага два курса за интернет TOEFL:

IBT TOEFL 100

Занятия: понеделник, сряда, петък – 9.00 – 12.00ч, 18.00-21.00ч. Цена: 390лв. В цената влизат учебните материали, които се ползват на място в центъра.

IBT TOEFL 60

Занятия: събота и неделя – 10.00 – 13.00 ч., 13.00-16.00 ч. Цена: 300 лв. В цената влизат учебните материали, които се ползват на място в центъра.

Насоки на подготовката:

Интернет TOEFL представя нови комплексни и интерактивни задачи, свързани изцяло с академичната среда.

 • Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
 • Слушане и устен отговор на въпрос.
 • Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.

Курсовете предлагат разширен анализ и подготовка за комплексните задачи.

 • Във всички раздели се въвеждат и тестват две нови умения: водене на бележкии резюмиране, поради това са включени занятия, изцяло посветени на тези основни умения.
 • Студентите се запознават в детайли с раздела Разговор: типове въпроси, критерии за оценяване, изисквания за произношение, синтаксис, речников запас, структура и времетраене на отговора. Те се упражняват върху тестовите въпроси като записват гласовете си и получават представа доколко успешно се справят с изискванията за задачата и нейното времетраене.
 • Курсовете подготвят участниците за по дългите и сложни академични лекции и разговори в раздел Четене и Слушане. Студентите се запознават и упражняват върху трите типа есе за самостоятелната писмена задача.
 • Участниците научават някои допълнителни изисквания за успех при новия изпитен формат: организационни умения, бързо и вярно печатане, спазване на времетраенето, разпознаване на риторически похвати, интонация и отношение на говорещия, познаване на академичния жаргон, опит с акценти различни от американския, напр. британски, австралийски, канадски
За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт

Тел.:0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев

Полезен линк: www.ets.org/toefl