IELTS

(International English Language Testing System)

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага курс за подготовка на IELTS

Форматът на теста включва 4 части:

  • Четене: 3 текста и общо 40 въпроса; текстовете са от списания, вестници, книги на теми от общ интерес; трудността на текстовете и задачите се повишава с напредването на теста; времетраенето е 60 минути.
  • Слушане: 4 части, с общо 40 въпроса; текстовете за слушане включват диалози, беседи, лекции; времетраенето е 30 минути.
  • Интервю с изпитващите: състои се от 3 части. Първата част е свободен разговор, в който се отговаря на въпроси за дома, семейството, работата и др. Във втората част се задава тема, по която интервюирания говори 1-2 мин. Дава се една минута за подготовка. Част трета е дискусия на по-абстрактни теми свързани с темата от втората част. Времетраенето е между 11 и 14 минути.
  • Писмена част: Състои се от 2 задачи. В първата задача в рамките на 150 думи се предава информацията от диаграма или някакви данни. Във втората задача в рамките на 250 думи се представя и защитава мнение, анализира се или се оценява някакво развитие или проблем. Времетраенето е 60 минути.

Учебният център Фулбрайт предлага курс за подготовка на теста IELTS

  • Курсът включва подготовка за всички раздели на теста с акцент върху изискванията и стратегиите за успех – 60 учебни часа.

IELTS 60

Занятия: събота и неделя – 10.00 – 13.00 ч., 13.00-16.00 ч. Цена: 330 лв. В цената влизат учебните материали, които се ползват на място в центъра.

Курсът предлагат разширен анализ и подготовка за всички задачи на теста. Студентите се запознават в детайли с всички раздели на отделните задачи.

В разделите интервю и слушане се запознават с типове въпроси, критерии за оценяване, изисквания за произношение, синтаксис, речников запас, структура и времетраене на отговора, разпознаване на риторически похвати, интонация и отношение на говорещия, познаване на академичния жаргон, опит с акценти различни от американския, напр. британски, австралийски, канадски.

В раздел четене се запознават с типовете въпроси, критерии за оценяване, различни стилове и подходи при писането на текстовете, работа с дълги академични текстове и различни техники на четене.

В раздела писане се работи върху изграждането на необходимите умения като се започва на ниво изречение и се цели постигане на умение за писане на ясни, логически свързани параграфи. Студентите специално се тренират в интерпретирането на информация от разнообразни диаграми и различни данни. Стъпка по стъпка се упражнява и втората писмена задача, където за написването на ефективни отговори се упражнява анализ на въпроса, структуриране на аргумента, представяне на идеите в защита на аргументите, писане на обобщаващи изречения, увод и заключение.

За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт

Тел.: 0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев

Полезен линк: www.ielts.org