SAT

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага курс за подготовка на SAT

Курс по SAT I – 72 часа, 350 лева
Продължителност: 2 месеца
Занятия: събота и неделя от 9.00 часа до 13.00 часа

Задача на курса: да доразвие уменията на курсистите чрез изпълнението и разискването на примерни тестове, представляващи типовете задания в същинския изпит.

Тестът е разделен на дялове, които проверяват различни области от познанията на кандидатите по английски език и математика. В зависимост от нуждите на съответната група курсисти, определени чрез начален диагностичен тест, се обръща внимание на работата върху конкретните материали, организирана по следния начин:

Езикова част (48 учебни часа) – предполага се, че курсистите вече са постигнали напреднало ниво на подготонвката си по английски език, но въпреки това се работи със списък от 4000 думи и техните дефиниции в контекста на теста SAT с цел преговор на най- често използваните лексикални единици. Работи се и на ниво изречение и кратък откъс, за да се проверят и доразвият езиковите умения на курсистите. В хода на курса се въвеждат и упражняват основните типове тестови задачи, включително и писане на есе.

Математическа част (24 учебни часа) – проверява основни познания по аритметика, алгебра и геометрия. Позволява се използването на калкулатори, макар и да се препоръчва ограничената им употреба. Въпросите с многовариянтни отговори покриват и познат, и непознат материал за курсистите. Курсът е организиран така, че участниците в него да се запознаят с всички термини и условности, свързани с процеса на прилагане на необходимите превръщания в различни мерни единици. Посочват се възможните улеснения в решаването на задачите. За заданията, изискващи количествено сравнение, се предлагат методи за опростяване и намиране на приблизителни стойности, както и начини за записване и прецизиране на изчисления резултат.

Курсът се води от висококвалифицирани преподаватели.

За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт

Тел.:0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев

Полезен линк: www.collegeboard.com