Новини и събития

Видео от “100 Дни в България”

За тазгодишната ни декемврийска среща с американските Фулбрайтови стипендианти помолихме всички помощник-учители по английски език да споделят впечатленията от досегашната си работа в двуминутно видео вместо PowerPoint презентация. Вижте някои от прекрасните видеа, които те представиха!

0