Новини и събития

Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България

Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България беше създадена вследствие на посещението в България на Джон Кери, държавен секретар на САЩ, през януари 2015 г. По време на своето посещение секретар Кери обяви, че образованието и културата са сред ключовите сфери, в които САЩ и България ще започнат стратегически диалог. Целта на комисията за опазване на културното наследство е да събере експерти с разнообразна специализация, занимаващи се с материалното и нематериално културно наследство, които биха могли да идентифицират стойностни проекти в своята област и да работят с американски специалисти за определянето и препоръчването на най-добри практики в сферата на опазване на културата. Новата комисия ще бъде под покровителството на Българо-американската комисия „Фулбрайт” за образователен обмен, която успешно осъществява културен и образователен обмен между България и САЩ в продължение на повече от 20 години. В по-дългосрочен план целта на Комисията е да набере необходимия финансов, академичен, професионален и културен ресурс, който да подпомогне включването на България във фестивала Фолк Лайф на Смитсъновия институт –  инициатива, която би запознала милиони американци с българската история и култура и би съживила потенциала на страната в сферата на туризма. В тази връзка, Комисията планира организирането на конференция със заглавието „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред” от 28-29 ноември 2016 г., на която ще бъдат поканени представители на Смитсъновия институт и водещи американски експерти в областта на културното наследство и музейните науки. Заедно с членовете на комисията, те ще имат възможността да идентифицират интересни проекти в сферата на опазване на културното наследство и да развият потенциала на музеите в България.

Членовете на Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България са:

Доц. Стефан Белишки, Председател на Българския национален комитет на  ИКОМОС

Доц. Светла Димитрова, директор на Архитектурно-етнографски комплекс Етър в Габрово

Екатерина Джумалиева, началник отдел и държавен експерт по културно наследство в Министерство на културата

Арх. Ленко Григоров, независим експерт

Ирена Георгиева, Заместник-министър, Министерство на туризма

Борис Хаджийски, Председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Български музеи” и директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик

Тами Палчиков, Съветник по въпросите на културата и образованието,  Посолство на САЩ

Доц. Бони Петрунова, Заместник-министър, Министерство на културата

Проф. Лозанка Пейчева, Институт по етнология и фолклористика, Етнографски музей към БАН

Анджела Родел, Изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен

Брайън Стимлър, Съветник по обществените въпроси, Посолство на САЩ

Иван Василев, председател на УС и Изпълнителен директор, Фондация Балканско наследство

0