Новини и събития

Наръчник на музейния специалист за работа с публиките

На 17 май 2019 г. в Регионален исторически музей – Пловдив се състоя представянето на първия том на “Наръчник на музейния специалист за работа с публиките”. Книгата е резултат от десетмесечен обучителен семинар, насочен към развитието на образователния и социалния капацитет на музеите в гр. Пловдив и региона – „Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики”. Проектът беше реализиран от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт“, в партньорство с фондация “Моят музей” и музеите в Пловдив. Той бе част от Програма „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. В обученията участваха общо около 40 специалисти, представители от 13 музея в Пловдив и региона, а също така и учители от 8 пловдивски училища. В някои от занятията участваха студенти и преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и специалисти от неправителствени организации.

Наръчникът представя в обобщен вид ключови концепции, методики и примери от световните и българските практики за работа с различни видове публики в музея. В него е представена задачата за изграждане на съвременен динамичен подход към музейната среда и за осмисляне на проблематиката, свързана с музейната публика. Вторият том на наръчника ще излезе от печат тази есен и в него ще бъдат отразени образователни методики, достъпност на музея и работата с доброволци.

Сборникът е издаден в ограничен тираж, но дигитално издание в PDF формат може да бъде свалено от тук. Надяваме се този сборник да даде възможност да се изградят нови стратегии за ангажиране на различни публики и да се разгърне активната социална и образователна роля на музеите.

0