Новини и събития

Номинирани са стипендиантите за академичната 2018-19 г.

Ето резултатът от конкурса за стипендианти по програма “Фулбрайт” за академичната 2018-19 г. Честито на номинираните!

Номинации за стипендии „Фулбрайт” през академичната 2018-19 г.

Учени и изследователи

Основни кандидати:
1. Тодор Танев – публична администрация
2. Жоржета Бочева – фармакология
3. Силвия Николова – обществено здравеопазване
4. Константин Балачев – химия
5. Петко Недялков – астрономия

Резервни кандидати:
Мая Чолакова – социални дейности
Александър Феодоров – философия
Георги Маринов – военни науки
Светла Данова –микробиология

Стипендия за развитие на гражданското общество:

Основни кандидати:
1. Олег Гочев – стенопис
2. Николета Йончева – социални дейности

Резервен кандидат:
Иван Василев – музейно дело

Стипендия за изследователска дейност на докторанти:

1. Делян Русев – История
2. Ива Неделчева – Комуникации

Студенти:

Основни кандидати:
1. Петър Георгиев – журналистика
2. Мария Грозданова – международни отношения
3. Константин Георгиев – антропология
4. Мира Стефанова –бизнес администрация
5. Елица Коева – градоустройство

Резервни кандидати:
1. Стоян Мадин – право
2. Петър Петров – право

0