Новини и събития

Покана за участие: Стратегии за укрепване на демокрацията 30 години след падането на Берлинската стена.

Фулбрайтов международен семинар, 24-30 септември, София

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ има удоволствието да покани студенти – бакалаври, магистри и докторанти, да кандидастват за участие в международния семинар посветен на „Стратегии за укрепване на демокрацията 30 години след падането на Берлинската стена.“

Семинарът предлага тематични лекции, панелни дискусии и работни групи, представени от водещи американски и европейски дипломати, учени, професионалисти и представители на неправителствени организации. Целта на семинара е да надхвърли чисто теоритичното ниво и да предложим практични стъпки за подобряване на демократичната среда в България и региона.

Краен срок за кандидатстване: 10 септември, 2019. Можете да подадете документи и да се запознаете с предварителната програма на семинара тук: http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/

0