Новини и събития

Посещения на висши учебни заведения във Варна

В рамките на информационната кампания за стипендии за български граждани през учебната 2017-18 г, изпълнителният директор на Комисия „Фулбрайт” г-жа Анджела Родел и програмният координатор Мария Костова посетиха две висши учебни заведения в най-големия черноморски град – Варна.

Първото посещение беше в Икономически университет, където традициите и новаторството се пресичат по прекрасен начин. Представянето на стипендиите показа, че пролетното ни посещение е дало резултат и колегите имаха ясна представа за програмата и нейните възможности. Особено внимание беше отделено на съвместната пълна стипендия за магистратура по бизнес администрация, предоставена от Университета в Оклахома и Комисия „Фулбрайт”. На последвалата среща със заместник-ректора по международна дейност, доц. Данкова, още веднъж стана ясно, че Икономическият университет във Варна може да бъде надежден партньор във всички аспекти на образователния обмен.

Посещението ни във Военноморска академия ни даде възможност да запознаем студентите и преподавателите с предложенията ни за финансиране на програми в областта на транспортната логистика, навигацията, информационната и кибер сигурност. Участниците проявиха жив интерес, което ни кара да се надяваме, че някои от тях ще се включат в конкурса за магистърски и изследователски програми. Изразяваме специална благодарност към нашия домакин капитан Николай Великов, декан на факултета по Навигация и на ректора на учебното заведение, проф. Боян Медникаров, които направиха тази визита възможна.

0