Новини и събития

Семинар за културно многообразие в програма “Фулбрайт”

На 1 и 2 февруари 2019 г. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Немската комисия “Фулбрайт” бяха домакини на втората работна среща, посветена на културното многообразие в програма Фулбрайт. Срещата е част от серия дейности, координирани от Европейската Фулбрайт инициатива за културно разнообразие, започната от немските колеги. Задачата на инициативата е след серия от дискусии в работни групи да се изработят предложения за по-добра интеграция и взаимодействие на участниците в програма Фулбрайт, които представляват палитра от културни и социални различия, така че всеки един да чувства възможност за развитие и себеизява. Участниците – стипендианти и администратори на програмата, също така споделиха най-добри практики и политики по отношение на културното многообразие.

Освен осмислените и вдъхновяващи дискусии, семинарът в София предложи приятелски срещи, конкретни идеи и платформи за институционално усъвършенстване. Очакваме бъдещи възможности за взаимодействие!

0