Новини и събития

Фулбрайтови открити лекции 2017 г.

На 30 октомври 2017 г. в Американски център на Столична библиотека се проведоха третите Фулбрайтови открити лекции, които дават възможност на завърналите се участници в програмата да представят в достъпен формат пред широка българска публика резултата от своите научни изследвания и обучение в САЩ. Лекциите се отличават с това, че са кратки, популярни и на най-разнообразни теми, така че слушатели наистина могат да обогатят общата си култура и да се запознаят с най-новите световни научни тенденции. Тази година учените, студентите и аспирантите от програма Фулбрайт представиха следните области: теория на литературата, молекулярна биология, икономика, космическо предприемачество, журналистика, военна терминология, роботика, екология и право. Като вдъхновени и опитни лектори се изявиха д-р. Вяра Калфина от Софийски университет, доц. Паскал Желев от УНСС, доц. Иван Чалъков от Пловдивски университет, г-н  Ивайло Везенков от Bulgarian International Television, доц. Валентина Георгиева от Военна академия, доц. Радостина Петрова от Технически университет, доц. Димитър Антонов от Институт по геология при БАН, г-жа Катерина Клинкова, аспирант от Софийски университет и г-жа Кристина Стефанова, аспирант от УНСС.

Всички лекции можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=2b3_D1b6R-E&list=PL04_Q-lD_0iXldO0F4OAg_fbGMGqVnIVF

Разнообразието от теми и бързият преход между тях предизвика усещане за радост от наученото и за всеобщ интерес към нови знания. Посетителите на събитието бяха многобройни и включваха студенти; минали, настоящи и бъдещи участници в програма Фулбрайт; ученици, преподаватели и граждани. Изказваме специална благодарност на нашите домакини от Американски център на Столична библиотека и от Американско посолство за подкрепата на събитието!

Лекциите бяха последвани от малко парти за лекторите и посетителите, където участниците имаха възможност да общуват в неформална атмосфера.

0