Новини и събития

Фулбрайтови открити лекции, 30.10.2017 г.

За нас е удоволствие да Ви поканим на ежегодните Фулбрайтови открити лекции. Те ще се проведат на 30 октомври от 16 ч. до 19 ч. в Американския кът на Столична библиотека, пл. “Славейков” №4. От космоса през чудния свят на растенията, икономическите чудеса, роботиката и митологичните чудовища, всеки може да намери нещо вълнуващо и ново. Заповядайте!

Програма

16:00 ч. – 17:00 ч.                        Сесия 1

Теория на културата:                Между човека и чудовището: античните митове за необратима човешка метаморфоза, д-р. Вяра Калфина, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Молекулярна биология:           Новости в научните открития за удивителния свят на паразитните цветни растения, проф. Илия Денев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Икономика:                                 За необходимостта от реиндустриализация в България,     доц. Паскал Желев, Университет за национално и световно стопанство

17:00  ч. – 17:15 ч.                        Кафе Пауза

17:15  ч. – 18:15 ч.                       Сесия 2

Космически технологии:          Отвъд гравитационния кладенец: новото космическо предприемачество и възникващата инфраструктура за колонизация на „дълбокия космос“, проф. Иван Чалъков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Журналистика:                          Обучение в чужбина – лична и професионална трансформация, Ивайло Везенков, Bulgarian International Television, София

Езиково обучение:                    Влияние на английската военна терминология върху българската, доц. Валентина Георгиева, Военна академия „Г.С. Раковски”

Роботика :                                   Да си учен в Корнел: разработка на равнинен модел на ‚пасивен‘ двуног робот (видео), д-р Радостина Петрова, Европейска Комисия, Брюксел

18:15 ч.- 18: 25 ч.                        Пауза

18:25 ч. – 19:00 ч.                       Сесия 3

Екология                                     Режим на влагата в земната среда – същност и екологични аспекти, доц. Димитър Антонов, Институт по геология , БАН

Теория на литературата:          По следите на изгубения образ. За границите на визуалността, Катерина Клинкова, аспирант, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Право:                                          Франчайзингът в Европа и отвъд Океана, Кристина Стефанова, аспирант, Университет за национално и световно стопанство

0