Медеа Янкова, художник и завършил Фулбрайтов стипендиант