Анджела Родел, изпълнителен директор на Комисия Фулбрайт