Оливия Мелодия и Алекса Аскари, помощник-учители по английски език