Новини и събития

Комисия “Фулбрайт” и младежка фондация “Арете” подписаха споразумение за сътрудничество

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Младежка фондация “Арете” подписаха споразумение за сътрудничество, с което се договориха да обединят усилията си за трансфер на информация, знания, опит и практическа реализация в областта на образованието и повишаването на професионалната квалификация и информираността на служители и партньори. Документът беше подписан от изпълнителния директор на „Фулбрайт“ Анджела Родел и директорът за България на “Арете” Радостина Чапразова.

Сътрудничеството ще се реализира чрез популяризиране на обменните програми “Фулбрайт” и “Хюбърт Хъмфри” сред партньорите на фондация „Арете“ и популяризиране на дейността на фондация „Арете“ сред Фулбрайтови стипендианти и партньори на Комисията; организиране на съвместни информационни кампании и консултации, съвместно участие в стажантски и обучителни програми и/или доброволчески програми, посредничество и популяризиране на информация за конкретни образователни курсове, програми, културни и образователни форуми и събития на двете институции, участие в съвместни образователни и практически програми и предоставяне на преференциални цени и условия за образователни курсове, лекции и презентации.

Младежка фондация “Арете” е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Те изграждат ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи. Мисията им е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

0