Новини и събития

Конкурс: програми за киберсигурност – образователни визити в САЩ

Фулбрайт България, заедно с Комисии „Фулбрайт“ в Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, Ви канят да кандидатствате за обмяна на опит в областта на киберсигурноста в САЩ. Визитата ще се осъществи в хибриден формат между март и юни 2021 г.

! Пандемията COVID19 продължава да налага ограничения в международния транспорт и тъй като застрашава здравето на участниците, се налага да се измени първоначалната структура на програмата. Хибридният подход предвижда включването на два компонента: онлайн и присъствен, които заедно да покрият програмата и целите, очертани в предварителния план.

Учени – представители на държавни или частни университети, които предлагат или разработват програми за киберсигурност са добре дошли да участват!

Критерии за участие:

* В конкурса участват преподаватели от държавни и частни университети.

* В конкурса участват кандидати от следните страни: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

* Минималното ниво на владеене на английски език за кандидатите е B2.

* В конкурса участват университети, които планират да създадат нови, детайлно разработени програми за киберсигурност и/или насърчават развитието и укрепването на вече съществуващи такива.

* Приоритет представляват кандидати със силен академичен и/или професионален опит в областта, които заемат позиция, позволяваща реално влияние върху изработването/развитието на програма за киберсигурност в тяхната институция и със силна мотивация за работа.

* При всички останали равни условия, се дава предимство на учените в по-ранен етап на кариерно развитие.

Цели на обучението:

* Да запознае участниците с обема на проучванията по киберсигурност, проведени в САЩ, с каталога на специализации и с най-разпространеното съдържание/ учебни програми на курсовете;

* Да демонстрира примери за успешни магистърски, бакалавърски, сертификационни програми по киберсигурност, предоставени от изтъкнати американски университети;

* Да представи най-добрите практики при организиране и провеждане на програми по киберсигурност;

* Да обсъди най-актуалните предизвикателства и изследвания в облатта на киберсигурността;

* Да запознае групата с най-новите развития в тази област.

Програмата на посещението включва:

* Онлайн компонент: 16 онлайн срещи в продължение на 4 месеца (март-юни, 2021 г.) Форматът на занятията предвижда по една 3-часова следобедна сесия на седмица;

* Срещи с университетски преподаватели и администратори на програми по киберсигурност (напр. от Университет Меримаунт, Вирджински технически университет и др.)

* Програма за обучение в Университет Меримаунт (в хибриден формат: онлайн и присъствено)

* Акценти* в програмата: Калифорнийски университет в Бъркли и/или Масачузетския технологичен институт, една от петте големи технологични компании (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft или Google).

* Срещи с професионалисти и експерти в областта на киберсигурността – представители на бизнеса и на държавни организации;

* Присъствен компонент: 8-дневно посещение на Източния бряг през септември 2021 г.

* Забележка: Не гарантираме срещи с изрично посочени тук организации. Ще бъдат положени усилия за осигуряване на срещите, но в някои случаи могат да бъдат предложени алтернативи, които включват хибридни формати (онлайн и присъствени). Поради пандемичната ситуация си запазваме правото да отменим международното пътуване и присъствения компонент.

Окончателната програма ще бъде съобразена със специфичните нужди на групата.

Програмата е безплатна, като следните разходи се покриват от организаторите: застраховка, разходи за виза, полети до/от САЩ и локални пътувания в САЩ, хотели, храна и непредвидени разходи в САЩ. Участниците са длъжни да покрият: локални транспортни разходи в собствените си държави (ако е необходимо), лични разходи и други. Програмата се провежда изцяло на английски език, без превод.

За да кандидатствате за краткосрочната програма по киберсигурност, моля попълнете онлайн формуляра: https://form.jotform.com/200704780181045

Крайният срок за кандидатстване е до 20 декември, 2020 г. в 23:59 часа Варшавско време. Списъкът с успешните кандидати ще бъде публикуван онлайн тук: https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/

Документи за кандидатстване:

Можете да се запознаете с примерения формуляр за кандидатстване тук. Този PDF формуляр е само за информация. Официалните документи се подават само чрез Jotform.com

* Очаква се да предоставите списък от 3 лица (+ данни за връзка), към които да се обърнем за препоръки;

* Очаква се да предоставите писмо в подкрепа на вашата кандидатура от прекия си ръководител в университета, което да описва планове за откриване на програма за киберсигурност или приносът Ви към създадената такава.

* Успешните кандидати ще пътуват до САЩ с краткосрочни визи J-1, които включват специфични изисквания и ограничения, с които можете да се запознаете тук.

Програмата е организирана в партньорство с две американски организации: World Learning Inc. и Университет на Меримаунт и се финансира от Държавния департамент на САЩ.

Лице за контакти:

Мария Костова, Програмен координатор за български стипендианти

e-mail: mkostova@fulbright.bg;

mobile: 0879164095

0