Новини и събития

Представители на Комисията за опазване на културното наследство на България участваха в международен майсторски клас „Отворени научни инфраструктури за големи културни данни“ в Пловдив

През декември Иван Василев, председател на Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България и Тодор Петев, член на Комисията, участваха в международен майсторски клас „Отворени научни инфраструктури за големи културни данни“, организиран в Пловдив от Университетския колеж в Лондон Катар (UCL Qatar) в сътрудничество с Цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки (DARIAH) и Националната библиотека “Иван Вазов”. Там те представиха предварителни резултати от трите кръгли маси с експерти по цифровизацията на културното наследство, организирани от Комисията през 2018 г. Презентацията предизвика активни реакции сред участниците, потвърждавайки още веднъж актуалността на темата и необходимостта от цялостен поглед върху подходите към цифровизацията на наследството в България.

0