Новини и събития

Фулбрайтов семинар в Берлин 2016

Седем американски помощник-учители по английски език представляваха България на 62-рия ежегоден семинар за американски Фулбрайтови стипендианти в Европа, организиран от Комисия „Фулбрайт” в Германия на 22-24 март, 2016 г. Над 300 американски стипендианти от 20 европейски държави се събраха, за да обменят опит и споделят своите постижения и предизвикателствата, с които са се срещнали. Ето как изглежда това прекрасно събитие през очите на представителите на Фулбрайт България:

„Макар, че бяхме малко на брой…ние открихме много възможности за споделяне на своя опит”, казва Лорън Гизеки, помощник-учител в Шумен. „Още в началотона конференцията стана ясно, че сме в уникална позиция като помощник-учители по програма „Фулбрайт” от България…Ние бяхме, ако не единствените Фулбрайтъри от Източна Европа, то със сигурност една от най-големите групи от тази част на земното кълбо…Други Фулбрайтъри непрестанно се изненадваха както от броя на помощник-учителите в България, така и от представителството ни на конференцията. Затова търсехме възможности да споделим опита си и да отговаряме на въпроси, което включва отличната презентация на Моли и Сирена за живота в България, последвана от урок по народни танци за Фулбрайтъри от Испания, Норвегия и Германия.”

Когато Моли О’Кийф, помощник-учител в Стара Загора, и Сирена Уърт, помощник-учител в Разград, решили да кандидатстват за място в панела на презентаторите на конференцията, те нямали представа, че ги очаква сериозна конкуренция: „Нашата тема, „България: Отвъд класната стая”, беше избрана от 50 кандидатури. Много се радвам, че ни избраха, защото още след първия ден на конференцията забелязах тенденция в реакциите на хората след въпроса им коя страна представляваме. Отговорът „България” често беше последван от множество допълнителни въпроси и любопитство, защото повечето хора знаеха много малко или нищо за страната…В презентациите си ние успяхме да им дадем представа за живота си като помощник-учители, като се фокусирахме върху включването и работата си в своята общност. Разказахме им за разликите в начина на  живот и преподаването в по-малки и по-големи градове, както и за Българските турнири по английска реч и дебати  (БЕСТ). По време на сесията с въпроси и отговори след презентацията успяхме да включим и публиката и да я научим да казва „наздраве” и „благодаря”, след което направихме открит урок по народни танци, което беше много забавно и се посрещна много положително от всички”, разказва Сирена.

След изслушването на презентаците от учени, специализанти и помощник-учители по английски език, участниците имат възможността да се разделят на дискусионни групи по различни теми – сценични изкуства, ролята на спорта, израз на пола и сексуалността, влиянието на миграцията и имиграцията върху образованието и много други:

„За мен беше интересно да чуя разностранните перспективи на помощник-учители в големи, градски региони, където изкуствата се подкрепят чрез държавно и частно финансиране, в сравнение с малките артистични общности, които са повлияни по-скоро на местно ниво. Имаше солидно представителство от театрални фанатици и аз бях сред малкото участници, споделящи опита си с инструменталната музика в Европа”, коментира Андрю Мейлин, учител в Добрич, който е участвал в дискусията заедно с Моли О’Киийф. Тъй като Моли е следвала музика и театър и е работила като театрална актриса преди да кандидатства по програма „Фулбрайт”, търсенето на възможности да види иновативни театрални представления е било сред приоритетите й, когато идва в България: „Всъщност, една от причните ми да искам да дойда в България по принцип беше традицията на сценичните изкуства тук. Имала съм възможността да видя наистина невероятни артистични представления в Стара Загора, особено в Кукления театър, който често е домакин на международни театрални фестивали и пътуващи трупи от цялата страна. Дискусионната група беше пълна с помощник-учители с опит в сценичните изкуства, които споделяха моя ентусиазъм за изследване на европейската артистична сцена!”, казва Моли и добавя: „…в Европейския съюз като че ли има изобилие на правителствено финансиране за изкуството, както и едно общо убеждение, че изкуството е нещо, което наистина може да има положителен принос към културата на града. Виждам това положително отношение и в България и със сигурност в Стара Загора, където градът изглежда смята художествените изложби, театралните представления и концертите за нещо жизнено важно за града и тези неща са общодостъпни, а не запазени за малобройния елит”.

„ След приключването на отделните дискусии, участници от всяка дискусионна група направиха кратко обобщение на обсъжданите теми и направените изводи пред цялата аудитория. С удоволствие констатирахме, че цялата българска делегация е взела активно участие в почти всяка сесия”, казва Макинли Алдън, помощник-учител в Силистра, който се е присъединил към групата, обсъждаща проблеми на изразяването на пола и сексуалността. „Повдигнах въпроса за това как трябва да се постъпи, когато ученик се обърне към теб за помощ с осъзнаването си като член на LGBT общността. Аз съм имал няколко такива случаи, откакто съм в Силистра,  и ми беше любопитно да чуя за опита на другите. Странно,  обаче, още в началото ми направи впечатление, че учениците на учителите от  други държави сякаш ги приемат много по-малко лично, отколкото моите – мен. … Макар и да е вярно, че ролята на довереник би могла да те постави в неудобно положение, истината е, че техните ученици не се обръщат към тях с такива въпроси просто защото нямат нужда. Докато учениците на Запад имат подкрепа, структура, образование и достъп до ресурси, моите нямат, и затова разчитат на мен за такава информация…Тази система за подкрепа е нещо, което ние на Запад толкова често приемаме за даденост, просто живеейки в общество, в което себеизразяването не просто се окуражава, а е на почит. Докато нашият принос към семинара като група може би беше чувството за общност, това, което остава за мен лично като заключение е, че всеки, без значение къде живее, заслужава шанса да научи как да изразява себе си и това, което иска да бъде. Аз съм приемал това за даденост твърде дълго време, и сега моите ученици ще трябва да напишат много поезия, за да го компенсират”.

Сирена Уърт и нашият втори помощник-учител в Силистра, Емили Херлингър, са участвали в дискусията относно влиянието на миграцията и имиграцията върху образованието. „Нашата дискусия се съсредоточи върху бежанските популации в Германия и Съединените щати. Помощник-учители от Германия споделиха някои предизвикателства,  с които са се срещнали поради промените в училище предвид многото новодошли ученици, но те споделиха и много успешни истории за това как общността е приела и подпомогнала новите си членове. Обсъждахме какви биха могли да са проблемите, които можем да очакваме в бъдеще предвид постоянно разгръщащите се промени в части от Европа и в Съединените щати. Тъй като специалността ми е преподаване на английски като втори език, аз знам, че в бъдеще ще работя с тези групи от населението в САЩ. Този разговор ми помогна да вникна в някои от предизвикателствата, които очакват  част  от бъдещите ми ученици, както и нашите държави в процеса на съвместната ни работа за подпомагане на тази хуманитарна криза”, казва Емили.

В разговорите си с други участници в конференцията помощник-учителите от България открили, че изискването за местоживеене по разпределение не е универсално изискване за програмата и някои от колегите им в Европа пътуват ежедневно до училищата, в които преподават, понякога с часове.

„Да живеем в малки и големи градове в страната – сред общността, в която преподаваме  –  е безценен опит за нас. … За мен работата ми в Езикова гимназия „Никола Вапцаров” и живота ми в Шумен са неразривно свързани; Не мога да си представя да живея извън тази общност”, казва Лорън. Тя разказва също как, заедно с останалите американски стипенданти, са помогнали Фулбрайтовите стипендианти от Германия да се подготвят за предстоящите си проекти  в САЩ:

„Освен тези информативни срещи с други помощник-учители, конференцията беше една невероятна възможност за нас да се срещнем с други Фулбрайтъри – от Европа и от Америка, учени и учители – живеещи на различни места и работещи по разнообразни проекти, но обединени от мисията на „Фулбрайт” за образование и културен обмен. Първата вечер, например, се разделихме по региони според родните си градове в САЩ, и разговаряхме със студенти от Германия, на които предстоеше да заминат за нашата част от страната. Тук в България прекарваме толкова много време в ролята на посланици на американската култура, предоставящи теоретична информация – на ученици, които никога не са били в САЩ, например. Затова даването на чисто практически съвети относно намиране на жилище, ресторанти, неща за правене, беше едно съвсем различно изживяване”.

„Това преживяване ми донесе една цялостна преоценка и още по-голяма признателност към общността, в която живея, и към ролята ми на учител, на мъж от азиатско-американски произход, на приятел и почасов психотерапевт. Върнах се от Берлин с новоткрито  уважение към моето обкръжение и с осъзнатост за това колко много съм научил от хората тук за уважението, общността и силата на искреното междучовешко общуване”, обобщава Рийд Фурубаяши, помощник-учител по английски език в град Монтана.

0