Новини и събития

Фулбрайтови открити лекции

На 30 октомври 2015 г. Българо-американска комисия за образователен обмен проведе за първи път серия „Фулбрайтови открити лекции”. Инициативата принадлежи на изпълнителния директор г-жа Анджела Родел и програмния координатор за български стипендианти Мария Костова. Форматът дава възможност на завърналите се Фулбрайтови стипендианти да споделят в кратка, популярна и достъпна форма своите проекти и научни изследвания, така че резултатът и радостта от наученото чрез програмата да достигнат до по-голяма аудитория.

Дванадесет български учени, аспиранти, магистри и участници в програмата за професионално развитие „Хюбърт Хъмфри” представиха резултатитеот своята изследователска дейност в САЩ. Подходът беше интердисциплинарен, а темите обхващаха разнообразни области на познанието: почвена екохимия, компютърно инженерство, физика, екология, архитектура, сравнителна литература, история на жените и половете, човешки права, журналистика и дори блуз! Научихме повече за приложението на нанотехнологиите и светодиодите, разчитането на емоции при взаимодействието между човек и компютър, геохимичните маркери в почвите и седиментите, за интелекта на средата и „умните” градове, за параметричното проектиране и дигиталното производство в архитектурата, за ролята на футбола в живота на бежанците, за мястото на жените в историческите изследвания, за изместването на утвърдените професионални медии от социалните мрежи с техните интерактивни и мигновени комуникации, за дигиталната литература. Отделните парченца съвременно познание постепенно се сглобяваха в мозайка, отразяваща характерните за 21 век напрежения и взаимодействия между виртуалното и реалното, човека и машината, дигиталното и писаното слово.

Нашите стипендианти се представиха впечатляващо. За над 60-те участници в събитието не остана съмнение, че талантът и интелектът на българските учени намират подкрепа и развитие чрез академичните и културни възможности на програма „Фулбрайт”.

Интелектуална дискусия беше последвана от парти и концерт на групата от САЩ „Каубои и индианци”, представена от Лили Друмева О’Райли – музикант и участник в програмата ни за Развитие на гражданското общество. Мъдри, сърдечни, естествени – думите и мелодиите на Американския запад прозвучаха като финален акорд в тази хубава среща.
Всички се съгласихме, че си струва да повторим събието следващата година!

0