Новини и събития

Номинирани кандидати за стипендии “Фулбрайт” през академичната 2021-22 г.

С радост съобщаваме, че резултатите от конкурса за стипендии “Фулбрайт” за български граждани през учебната 2021-22 г. са известни. Поздравления за одобрените кандидати!

Стипендии за магистърски и докторски програми:

Основни кандидати

 1. Димо Гроздев (право)
 2. Иглика Атанасова (образование)
 3. Мартина Новакова (драматичен театър)
 4. Димитър Кирилов (компютърни науки)
 5. Любомир Авджийски (право)

Резервни кандидати

 1. Красимира Георгиева (изящни изкуства)
 2. Ния Шекерова (обществено управление)
 3. Анна Жечева (маркетинг)

Стипендии за изследователска дейност на докторанти: 

Основни кандидати

 1. Явор Гърдев (театрално изкуство)
 2. Велислава Тодорова (философия)

Стипендии за преподавателска и изследователска дейност: 

 1. Иван Димов (приложна математика)
 2. Юлия Раданова (право)
 3. Елица Павлова (биология)
 4. Ива Бонева (образование)

Стипендия за развитие на гражданското общество: 

Основен кандидат

 1. Мира Тодорова (хореография)

Резервен кандидат

 1. Юлия Димитрова (неправителствена дейност)
0