Новини и събития

Публична дискусия за бежанската криза в Европа

На 16 март в Американския център към Софийска столична библиотека се проведе публична дискусия озаглавена “Бежанците на кръстопът: кризата на Европа, най-добри международни практики, и ролята на България в оказването на хуманитарна помощ”. С тази съвместна инициатива Българо-американската комисия за образователен обмен и Училището по международни отношения към Колумбийския университет (SIPA) отбелязаха седемдесетата годишнина на програмата “Фулбрайт” и на SIPA. И двете институции се формират през 1946 в отговор на на една от най-големите кризи на 20 век – Втората световна война. В края на войната сенаторът демократ от щат Арканзас Дж. Уилям Фулбрайт предлага да се създаде международна програма за обмен, отчитайки важната роля на образователния обмен и културната дипломация в изграждането на взаимно разбирателство между народите.  По същия начин, Училището по международни отношения към Колумбийския университет е създадено през 1946 с цел да образова студенти като изследва и споделя знания относно политическите предизвикателства пред световната общност. В момента почти половината от обучаващите се 1,200 студенти в SIPA идват от държави извън САЩ , а осемнадесетте хиляди бивши възпитаници на училището работят из целия свят.

Дискусията стартира с кратко въведение от д-р Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи на РБългария, който е бивш възпитаник на SIPA и стипендиант на програмата Ron Brown. Д-р Гунев накратко обрисува предизвикателствата пред българските власти, които трябва да изработят стратегия за справяне с бежанската вълна при липса на силна и последователна общоевропейска политика в тази сфера. Неговите коментари бяха последвани от презентация на д-р Робин Брукс, бивш стипендиант по програма “Фулбрайт” в България (през академичната 1999-2000 година), и настоящ преподавател в SIPA. Тя предостави статистика за мигрантските потоци към Европа и постави въпроса доколко кризата е “европейска” и доколко може да бъде характеризирана като “сирийска”, “на близкия изток”, като световен проблем, и дали “криза” е точния термин, след като той предполага нещо краткотрайно и временно, докато всички знаци сочат, че потокът мигранти от конфликтните зони в Близкия Изток и Северна Африка са индикатор за нова и дългосрочна световна динамика. След нея в дискусията се включи Диляна Маркова, адвокат по човешките права, бивш стипендиант по програма Хюбърт Хъмфри към Refugees International в гр. Ню Йорк. Тя разгледа кризата от гледна точка на човешките права, отбелязвайки тревожното нарастване на ксенофобски и расистки изказвания в българските медии и в публичното пространство, и прикани българските власти и институции да разработят последователни и хуманни стратегии за приемане и интегриране на мигранти, пристигащи в България. Последва кратка презентация за добрите практики в Европа по отношение на бежанската криза, отбелязваща ефективните методи разработени от някои държави за справяне с нуждите на  постоянната вълна от пристигащи мигранти. Презентацията беше представена от група възпитаници на SIPA, членове на изследователско – консултантски екип събран и доведен от д-р Брукс да разработи съвместно с Българската агенция за бежанците препоръки по някои от належащите проблеми. Последва оживена дискусия с публиката, която се състоше от представители на местния неправителствен сектор, държавни агенции включително БКБООН и Европейската комисия, студенти, преподаватели и застъпници на човешките права. Разговорите продължиха неформално и по време на последвалия коктейл в чест на седемдесетата годишнина на SIPA и програма “Фулбрайт”.

За всички, които не успяха да присъстват, сме публикували видеозапис на събитието в нашия YouTube канал.

0