Новини и събития

Конференцията “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред” събра експерти от България и САЩ за дискусия за бъдещето на начините на представяне на миналото

България разполага с богато и разнообразно културно наследство – от праисторическа керамика до тракийски златни съкровища, от фолклорни традиции до съвременна живопис и скулптура. Как българските музеи представят това наследство? Какви нови техники и технологии могат да им помогнат да достигнат до по-широка публика – не само в страната, но и по света? Седемнадесет лектори и около 200 участника – музейни специалисти, художници, реставратори, архитекти, научни работници и представители на IT сектора – обсъждаха тези въпроси по време на конференцията “Музейни експозиции и стандарти – поглед напред” , която се състоя на 28 и 29 ноември в София. Конференцията беше организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” в сътрудничество с партньорски организации, представени в Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България.

Специално участие в конференцията взеха музейни специалисти от САЩ. Кара Блонд, директор на дирекция “Експозиции” в природонаучния музей “Смитсониън” в град Вашингтон, представи идеи за бъдещето на музейните експозиции в “Смитсониън” и по света. Д-р Адам Нилсен, завеждащ дирекция “Образование и превод” в антропологичния музей “Фиби Хърст” към Калифорнийския университет в гр. Бъркли сподели опита си в “хуманизирането” на музейните експозиции чрез използването на истории на реално съществуващи лица, чрез ангажирането на местната общност в създаването на изложби и чрез показването на преден план на ролята, която реални хора, специалисти и куратори, имат в създаването на съответната експозиция. Натали Райън, старши преподавател и управител на дирекция “Образование” на Националната художествена галерия в град Вашингтон, сподели опита на нейната институция за “култивиране на любопитство” сред публика от всякакви възрасти и професии.

Конференцията и гостуващите лектори от САЩ бяха приети с голям интерес от страна на публиката, която препълни Големия салон на Българската академия на науките. Д-р Адам Нилсен, Кара Блонд и изпълнителния директор на Комисия “Фулбрайт” Анджела Родел гостуваха и на популярното телевизионно предаване “Денят започва с култура” по БНТ 1, където обсъдиха конференцията и представиха работата си.

Събитието беше официално открито от Негово превъзходителство Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, и доц. д-р Бони Петрунова, заместник-министър на културата , които подчертаха, че опазването на културното наследство и споделянето на добри практики за музейното представяне на това наследство е сфера, в която България и САЩ могат да имат тясно сътрудничество.

Лекторите в първия панел, озаглавен “Добри практики при провеждането на събития и образователни програми, посветени на културното наследство”, представиха примери за успешни образователни програми в галерии, научни центрове, музеи и други институции в България и САЩ. Панелът беше последван от активна дискусия, по време на която един от основните коментирани въпроси беше до каква степен  създаването на образователни програми трябва да бъде насочено към деца, или да обхваща семейства и изобщо публика от различни поколения.

“Бъдещето на дигиталните експозиции и мобилните приложения за стимулиране на културния туризъм“ въведе участниците в новите технологии, които се създават, развиват и използват в България и по света, като фокусът беше върху начините музеите да получават обучения за работа с новите технологии и да представят дигитално своите колекции по финансово достъпен начин. Последният панел, “Съвременни тенденции при музейните експозиции или как да впечатлим посетителите от всички възрасти”, даде възможност на български и американски лектори да дадат съвети и примери за успешно създаване и реализиране на експозиции и породи много въпроси от страна на публиката, която искаше да получи още конкретни примери от работата и личния опит на колегите им от САЩ. Първият ден на конференцията завърши с коктейл в изключителната централна зала на Националния археологически музей, където своите поздравления към инициативата и публиката поднесе заместник-посланика на САЩ, Мартина Стронг.

След края на конференцията беше организирано еднодневно посещение на гост-лекторите от САЩ в Пловдив с любезното съдействие на общината на града. Заместник-кмета по културата и туризма Амелия Гешева даде официален обяд, по време на който бяха обсъдени огромното културно богатство на града и действията, които общината и партньорските й организации предприемат за опазване на културното наследство и за успешното представяне на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 година. Американските музейни специалисти бяха и разведени из археологическия и природонаучния музей, видяха наскоро реставрираната Малка базилика, срещнаха се с представители на общинска фондация “Пловдив 2019” и бяха разведени от екскурзовод из забележителностите на стария град.

Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България беше създадена вследствие на посещението в България на Джон Кери, държавен секретар на САЩ, през януари 2015 г. По време на своето посещение секретар Кери обяви, че образованието и културата са сред ключовите сфери, в които САЩ и България ще започнат стратегически диалог. Целта на комисията за опазване на културното наследство е да събере експерти с разнообразна специализация, занимаващи се с материалното и нематериално културно наследство, които биха могли да идентифицират стойностни проекти в своята област и да работят с американски специалисти за определянето и препоръчването на най-добри практики в сферата на опазване на културата. Комисията е под покровителството на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” и в нея са включени водещи експерти в сферата на материалното и нематериалното културно наследство, директори на музеи, представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, Комисия “Фулбрайт” и посолството на САЩ в България.

В резултат на успеха на първото голямо начинание на Комисията и силния интерес, който български институции проявиха към добрите практики в сферата на музеологията и опазването на културното наследство използвани в САЩ, Двунационалната комисия се надява да използва създалия се интерес и осъществените контакти, за да продължи работата си с публикуване на докладите от конференцията и последващи практически семинари с участието на американски експерти.

0