Новини и събития

Музеите като социални и образователни пространства

На 16.02. в Регионален археологически музей – Пловдив се проведе практическо обучение за музейни специалисти, организирано от Комисия „Фулбрайт” в партньорство с Фондация “Моят музей” и с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”. В него се включиха музейни специалисти от пловдивския исторически,  археологически, етнографски, и природонаучен музей; художествената галерия, общински институт “Старинен Пловдив”, музея на авиацията в Крумово и историческия музей в Асеновград. Семинарът беше първият от поредица обучения, чрез които ще бъдат представени нововъведения и добри практики в музейното дело и ще се разглеждат практически задачи за работа с различни видове публика. Обученията са част от програмата на Пловдив – Европейска  столица на културата 2019, като всеки семинар, в зависимост от тематиката си, ще бъде провеждан от различна група обучители, като се взема предвид и адаптират чуждестранния опит и методики по темите. Сред представените теми ще бъдат изграждане на съвременен динамичен подход към музейната среда и осмисляне на проблематиката, свързана с музейната публика от различни гледни точки, изграждане на механизми и програми, стимулиращи гражданския интерес и участие в живота на музея.

По време на семинара на 16 февруари беше официално представен на пловдивската публика сборникът “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”, който представя подбор на доклади от международната конференция със същото име, организирана в София през 2016 г. от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България и спонсорирана от Посолството на САЩ в България. Освен докладите, които представят идеи и насоки за развитието на потенциала на музеите в България, изданието съдържа значителна подборка от основополагащи документи на Съюза на американските музеи и на водещи музеи в САЩ, които задават професионалните стандарти в области като колекциониране, експозиции, работа с публики, а също и насоки за образователно съдържание и програми, свързани с културно-историческото наследство. Сборникът беше представен от редакторите Анджела Родел (изпълнителен директор, Комисия “Фулбрайт”) и Тодор Петев (изпълнителен директор, Фондация “Моят музей”).

Обучението и представянето на книгата бяха отразени от местни и национални медии. Кратко интервю с изпълнителния директор на Комисия “Фулбрайт” Анджела Родел можете да чуете тук:  http://bnr.bg/plovdiv/post/100934334/komisiata-fulbrait-i-plovdiv-2019-s-poredica-ot-10-seminara Разговор с един от лекторите, Адриана Любенова, координатор програми към Фондация “Моят музей” и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, можете да видите тук: https://www.bnt.bg/bg/a/muzeite-kato-sotsialni-i-obrazovatelni-prostranstva

Второто от поредицата практически обучения за музейни специалисти от Пловдив и региона ще се състои на 27, 28 и 29 март, като лектори ще бъдат Меглена Запрева (Cathedral School, New York, САЩ); Мария Карадечева (РИМ-Пловдив), Лиляна Липчева (РИМ-Варна) и Тодор Петев (Фондация Моят музей; СУ „Св. Климент Охридски”).

0