Новини и събития

Семинар “Игра и творчество в музея”

На пети октомври в Регионален археологически музей – Пловдив се проведе поредното практическо обучение за музейни специалисти, организирано от Комисия „Фулбрайт” в партньорство с Фондация “Моят музей” и с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”. Последният от поредицата семинари имаше за цел да разгледа игровите подходи и творческото мислене в музея, които стават все по-актуални и все повече български музеи търсят подобни начини за взаимодействие с публиката. Освен че представи съвременни тенденции за използване на тези подходи, семинарът повдигна и редица въпроси: какви са очакваните образователни резултати от играта в музея; кога има опасност играта да се превърне в самоцел; какъв трябва да е баланса между играта и познанието; как да се надгради провокацията на любопитство чрез играта в познавателен процес. Споделянето на опита с образователни занятия на Детски научен център „Музейко” бе изключително полезно за участниците. Направи впечатление, че още при полагането на целите, занятията имат широки очаквания – освен конкретни познавателни цели за придобиване на знание  по забавен и близък до детския/реалния свят начин, програмите на «Музейко» залагат и очаквания за развиване на умения за работа в екип, решаване на проблеми и развиване на лидерски и социални умения.  От РИМ-Пловдив  също споделиха ценен опит, като акцентираха на диалога с децата и живото съотнасяне с опита им;  изграждането на преживявания, подхранващи историческото въображение; разнообразието от видове задачи от игрови тип, които да мобилизират различни видове умения и познания – езикови, визуални и т.н.  Опитът на Фондация „Моят музей” бе представен с обзор на различни музейни занятия, свързани с неформалното образование и с учебните програми на МОН. Бяха обсъдени примери, които илюстрират често срещана структура на образователни занятия: игрови елементи за привличане на вниманието, внимателно вглеждане в артефакти, решаване на аналитична задача (критично мислене) и на творческа задача (творческо мислене) и накрая споделяне на завършената работа пред учебната група.

Водещи на това обучение бяха Весела Герчева (Детски научен център „Музейко”), Мария Карадечева (РИМ-Пловдив) и Тодор Петев (Фондация Моят музей; СУ „Св. Климент Охридски”).

Въпреки че практическите семинари приключиха, проектът все още не е финализиран – през април 2019 г. предстои издаване на сборник, в ще бъдат споделени резултатите от проведените пред  2018 г. обучения и ще бъдат представени ключови концепции, методики и примери от световните и български практики за работа с различните видове публики в музея. Освен в музеите и другите институции на културното наследство в Пловдив, сборникът ще бъде разпратен до ВУЗове, регионалните библиотеки и културни институции. Надяваме се приложният характер на изданието и споделените в него идеи и резултати от обученията да послужат за отправна точка при по-нататъчно развитие на диалога с музейната публика у нас.

0