Новини и събития

Семинар “Достъпен музей”, 12 юни 2018, Пловдив

На 12.06. в Регионален археологически музей – Пловдив се проведе поредното практическо обучение за музейни специалисти, организирано от Комисия „Фулбрайт” в партньорство с Фондация “Моят музей” и с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”. Шестият от поредицата семинари имаше за цел да разгледа музеите като социално и образователно пространство за посетители с  увреждания и  допълнителни потребности и да обсъди социални, психологически и физически предпоставки за взаимодействие в музейната среда. Началото постави дискусия за това какво разбираме под „достъпност” на музея за хора с допълнителни потребности. Водещата Анна Янина представи две парадигми за подходи към хората с допълнителни потребности – медицинско-клиничния модел, при който дадени специфични нужди се третират като заболявания и създават дистанция във възприятието и взаимодействието между музея и тези хора и социалния модел, при който вниманието се центрира не върху заболяването или дефицитите у тези посетители, а върху елиминиране на бариерите (физически и интелектуални), които те могат да срещнат в музейната среда. Тази тънка на вид разлика, подчерта водещата, крие разковничето за успешния подход към хората с допълнителни потребности. Разграничени бяха различни измерения  на достъпността: архитектурна/физическа достъпност на средата и интелектуална достъпност – предоставени информация и услуги. В този контекст на изложението бяха представени и принципите на универсалния дизайн, който създава продукти и среда, максимално достъпни за всички, без да се налага допълнително адаптиране или използване на специализиран дизайн. Представителите на музеи от Пловдив и региона, които участваха в семинара, бяха запознати и с някои практики и технически помощни средства за посетители с допълнителни потребности – тактилни карти, аудио описания, и т.н. Благодарение на фондация „Моят музей” представените на обучението музеи и галерии получиха и специални лупи (28 х 22 см.), които могат да улеснят някои хора със зрителни увреждания.  Обучението продължи с практически занятия в залите и на Регионалния археологически музей, където участниците анализираха приспособеността  им за хора с различни специфични потребности и дискутираха достъпността на експонатите и на музейния маршрут.

Семинарът приключи с дискусия между представители на Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив, родителската организация Сдружение „Паралелен свят“, посветена на защитата и обществената интеграция на хора със специални потребности и представители на педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Искрено се надяваме се, че този жив контакт сред участниците в дискусията ще доведе до реални партньорства и програми за достъпност в участващите музеи и галерии.

Следващото практическо обучение ще се състои на 3,4,5 и 6 юли, като лектори ще бъдат Меглена Запрева (Cathedral School, New York, САЩ); Мария Карадечева (РИМ-Пловдив), Лиляна Милкова (Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, САЩ) и Тодор Петев (Фондация Моят музей; СУ „Св. Климент Охридски”). Обща информация за проекта, който е част от програмата Пловдив – Европейска столица на културата 2019, можете да намерите тук.

0