Новини и събития

Музеите като социални и образователни пространства

Между 3 и 6 юли 2018 г. в Регионалния археологически музей и в Регионалния исторически музей на гр. Пловдив се проведоха поредните практически обучения за музейни специалисти, организирани от Комисия „Фулбрайт” в партньорство с Фондация “Моят музей” и с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”. През първия ден от занятията, участниците имаха за цел да разчупят традиционната представа за различните ателиета и работилници като основни форми на творческите занятия в музея. Наместо това бе представен модел, който възприема творчеството като широк набор от мисловни процеси и умения. Бяха споделени няколко творчески подхода за учебни занятия в музея, които създават лични връзки с музейната среда и свързват творческото мислене в музея с учебното съдържание на учебните програми в началното училище. Основните задачи през последващите три дена бяха да се обсъдят и упражнят различни стратегии за преподаване чрез диалог в музейна среда; да се изпробват модели за съвместна работа между музейни специалисти и учители и екипи от учители и музейни специалисти да обсъдят съвместно експонати, които да бъдат разгледани в музейно занятие, интегрирани с учебните програми на МОН. Бяха представени различни педагогически подходи, които се използват в учебните занятия в Художествения музей на колежа Оберлин, САЩ. Силно впечатление на участниците направи демонстрацията на Стратегиите за визуално мислене (VTS). Основен акцент по време на обучението бе необходимостта от интегриране на занятието с учебната програма, като преди и след музейното посещение се правят занятия в клас и така се подсилват връзките с музейното посещение. Последната практическа задача на семинара се оказа най-вдъхновяващата и най-трудната – четири смесени групи от учители и музейни специалисти трябваше да разработят и да представят пред участниците концепция музеен урок по зададен експонат от колекцията на РИМ-Пловдив. Водещи на обученията бяха Меглена Запрева (Cathedral School, New York, САЩ); Мария Карадечева (РИМ-Пловдив), Лиляна Милкова (Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, САЩ) и Тодор Петев (Фондация Моят музей; СУ „Св. Климент Охридски”).

0