Новини и събития

Посещение на Мат Хагенгрубер в Панагюрище

На 27-ми март, 2018, Матю Хагенгрубер, аташе по въпросите на образованието и културата към Посолството на САЩ в София, посети Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм (ПГИТМТ) в гр. Панагюрище, където уникално по рода си партньорство между Българо-американската комисия „Фулбрайт“ и три местни, български компании – Асарел-Медет АДОптикоелектрон Груп АД  и Оптикс АД, доведе в града първия помощник-учител по английски език по програма „Фулбрайт“.

Посещението започна в Информационния център на Асарел-Медет, където към Матю Хагенгрубер се присъединиха Анджела Родел, изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт“, Ани Финджикова, директор „Човешки ресурси“ в Асарел-Медет, Соня Славкова, мениджър „Експорт и логистика“ в Оптикоелектрон, Томи Наплатанов, ръководител „Комуникации“ в Асарел, и Илиана Димитрова, програмен координатор към Комисия „Фулбрайт“. Г-жа Финджикова поздрави с “добре дошъл“ г-н Хагенгрубер и му подари сребърна икона на Св. Иван Рилски, считан за закрилник на миньорите. След това групата посети час на Арън Рос, първият помощник-учител по английски език по програма „Фулбрайт“ в Панагюрище, който представи урок за семейството пред осмокласници. След като упражниха основни думи и фрази от урока, учениците направиха кратка презентация за родния си град пред гостите, и им подариха саморъчно надписани картички. Гостите посетиха и училищната лаборатория, където ги посрещна група от развеселени бъдещи автомеханици. Учениците, участници в програмата за дуално обучение, направиха технически демонстрации и отговориха на шеговити въпроси на своя учител, директора на гимназията и някои от гостите, които също са нейни възпитаници.

Срещата продължи и по време на обяд, на който бяха обсъдени по-нататъшни възможности за сътрудничество и развитие на проекта. Галина Матанова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище, Светлана Парашкевова, мениджър „Човешки ресурси“ и Даниел Даскалов, директор „Ресурси“ в Оптикс АД, Лушка Апостолова, директор на ПГИТМТ, Арън Рос, Фулбрайтов стипендиант и Пенка Цвятковска, учител по английски език и негов ментор, също се присъединиха към работния обяд. Визитата продължи с посещение на Историческия музей, където доц. д-р Атанас Шопов представи интересни факти, свързани с прочутото Панагюрско златно съкровище.

0