Новини и събития

Официално представяне на сборника “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”

На 31 януари в информационния център на Регионален исторически музей – София се състоя представянето на сборника “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”. Изданието, създадено, публикувано и изпратено  безвъзмездно до множество български музеи, галерии, водещи регионални, градски и академични библиотеки в страната благодарение на програма „Култура” на Столична община, представя подбор на доклади от международната конференция със същото име, организирана в София през 2016 г. от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България и спонсорирана от Посолството на САЩ в България. Сред авторите са водещи български, американски и канадски музейни специалисти и изследователи, които споделят опита си в сферата на опазването, документирането и представянето на културното наследство и работа с публики. Докладите представят идеи и насоки за развитието на потенциала на музеите в България, а освен тях сборникът съдържа значителна подборка от основополагащи документи на Съюза на американските музеи и на водещи музеи в САЩ. Тези текстове задават професионалните стандарти в области като колекциониране, експозиции, работа с публики, а също и насоки за образователно съдържание и програми, свързани с културно-историческото наследство.

Сборникът беше представен от директора на РИМ-София,  д-р Венета Ханджийска, редакторите Анджела Родел (изпълнителен директор, Комисия “Фулбрайт”) и Тодор Петев (изпълнителен директор, Фондация “Моят музей”), и съветника по въпросите на образованието и културата в посолството на САЩ в София, Матю Хагенгрубер. На събитието присъстваха музейни специалисти и университетски преподаватели, които след представянето на сборника имаха възможност да дискутират темите, разгледани в него, и да обсъдят варианти за продължаване на обмена на добри практики в сфери като дигитализация на културното наследство и разнообразяване и популяризиране на образователните програми в музеите.

Надяваме се, че дълго време сборникът ще бъде настолна книга за българските музейни специалисти. Благодарим на домакините от Музея за история на София за гостоприемството, на Столична Община, без които нямаше да бъде възможно издаването и безвъзмездното разпространение на книгата, на Двустранната комисия за опазване на културното наследство и на посолството на САЩ за тяхното съдействие и подкрепа.

0