Новини и събития

Сборник „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”

Току-що излезе от печат сборникът „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”, който представя подбор на доклади от международната конференция със същото заглавие, организирана в София през 2016 г. от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България и спонсорирана от Посолството на САЩ в България. Сред авторите са водещи български, американски и канадски музейни специалисти и изследователи, които споделят опита си в сферата на опазването, документирането и представянето на културното наследство и работа с публики. Докладите представят и идеи и насоки за развитието на потенциала на музеите в България. Убедени сме, че дълго време сборникът „Музейни експозиции и стандарти” ще бъде настолна книга за българските музейни специалисти.

Благодарение на програма „Култура” на Столична община сборникът беше разпространен безвъзмездно до всички български музеи, потвърдили интереса си, както и до водещите регионални, градски и академични библиотеки в страната. Електронно копие на книгата с доклади можете да изтеглите оттук.
*
СЪДЪРЖАНИЕ
*
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБИТИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ПОСВЕТЕНИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Натали Райън. Да възпиташ любопитство
Мария Карадечева. Образователният потенциал на РИМ – Пловдив – реалност и перспективи
Доника Георгиева. Градът: музей без работно време
Милена Савова. Създаване на програми за представяне на културното наследство на деца
*
БЪДЕЩЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Кристин Джоунс и Джордж Бивън. От обекта до виртуалния музей – методи и примери за документиране на предмети и археологически обекти чрез компютърна фотография
Джорджия Джийн Берихил. Опазване и излагане на културното наследство, с използването на дигитални изображения и кибертехнологии
Джеймс Кюно. Отвъд границите – хуманитарните специалности в дигиталната епоха
Г. Уейн Клъф. Каква е бъдещата роля на музеите, архивите и библиотеките в дигитален свят с ненаситен апетит за информация и знания?
Светла Казаларска. Новата музеология и „Големият дигитален обрат“
*
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Кара Блонд. Представи за бъдещето на музейните експозиции
Весела Герчева. Създаване на интересни за деца музейни експозиции
Николай Ненов. Устни истории и експонати с истории – употреби в музеен контекст
Адам Нилсен. Хуманни експозиции за хуманни посетители
Екатерина Джумалиева. Временни музейни експозиции – настояще и бъдеще
Наред с това сборникът представя и значителна подборка от основополагащи документи на Съюза на американските музеи и на водещи музеи в САЩ.
*
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ: ДОКУМЕНТИ
Меморандум за разбирателство между правителството на САЩ и правителството на Република България относно културното наследство на Република България (14 януари 2014 г.)
Проекти в България, спонсорирани от Правителството на САЩ по „Посланически фонд за опазване на културното наследство“ (2002-2017 г.)
*
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МУЗЕЙНИ СТАНДАРТИ, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В АМЕРИКАНСКИТЕ МУЗЕИ
Американска асоциация на музеите
Национални стандарти и добри практики за музеите в САЩ, 2008 г.
Американска асоциация на музеите
Етичен кодекс на музеите, приет 1991 г., изменен 2000 г.
Американска асоциация на музеите
Стандарти относно археологическите материали и древното изкуство, 2008 г.
Музей „Ж.П. Гети“
Указания за удостоверяване на произхода на творбите, 2016 г.
Американска асоциация на музеите
Стандарти за музейни изложби и показатели за отлични постижения, 2009 г.
Институт „Смитсониън“
Изложбени стандарти, 2002 г.
Музей на изкуството „Метрополитън“
Въвеждане на свободен достъп до дигиталните колекции, 2017 г.
Американска асоциация на музеите
Високи стандарти и равенство. Образованието и обществената роля на музеите,1992г.
Комисията по образование на Американската асоциация на музеите
Съвършенство в практиката: Принципи на музейното образование и Стандарти,2005г.
*
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СЪДЪРЖАНИЕ, ФОРМА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МУЗЕЙНАТА МИСИЯ
Институт „Смитсониън“
Национален Природонаучен музей към Институт „Смитсониън“
Американски природонаучен музей
Природонаучнен музей „Фийлд“
Музей по археология и антропология към Университета на Пенсилвания
Национален музей на Американската история към Институт „Смитсониън“
Колониален Уилямсбърг, музей на живата история
Плантация Плимут, музей на живата история
Музей на изкуството „Метрополитън“
Музей на модерното изкуство
Детски музей на Индианаполис
*
„МУЗЕЙНИ ЕКСПОЗИЦИИ И СТАНДАРТИ: ПОГЛЕД НАПРЕД”
РЕД. ТОДОР ПЕТЕВ И АНДЖЕЛА РОДЕЛ
СОФИЯ: КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ” И ФОНДАЦИЯ „МОЯТ МУЗЕЙ”

0