Новини и събития

Комисия “Фулбрайт” и „София Тех Парк“ АД подписаха споразумение за сътрудничество в областта на науката, образованието и обмена на знания

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и „София Тех Парк“ АД сключиха споразумение за сътрудничество и съвместна работа в областта на науката, образованието, обмена на знания, реализиране на общи програми и участие в съвместни проекти. Документът беше подписан от изпълнителния директор на „Фулбрайт“ Анджела Родел и изпълнителния директор на научно-технологичния парк Иван Симеонов.

Споразумението дава възможност за по-тясно сътрудничество между двете организации в различни насоки. Партньорството предвижда обмен на опит и знания между учените от Лабораторния комплекс на парка и партньори на Българо-американската комисия. Чрез съвместната дейност ще се цели и засилване на интереса на съмишленици и стипендианти на „Фулбрайт“ към възможностите, които предоставя София Тех Парк в областта на предприемачеството и научната работа. Планира се организирането и провеждането на съвместни образователни, културни, научни форуми и други събития в иновационния форум „Джон Атанасов“, а стартиращите компании от „Инкубатора“ на научно-технологичния парк ще се ползват с преференциални условия за курсовете, организирани от Комисията. Съвместни усилия ще бъдат насочени към разработването на концепция за развитие на експозиционното пространство в сграда Експериментариум, както и за организиране на демонстрации, обучения и други подходящи тематични събития.

„София Тех Парк“ АД е държавно дружество с основна задача да осъществява проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България. В момента дружеството е главен изпълнител на широкомащабен проект за създаването на първия научен и технологичен парк в България, който да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите. Генералната цел на проекта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

0