Новини и събития

Завърши първата фаза на програмата EducationUSA Opportunity Funds-Bulgaria

Третият, последен модул на първата фаза от подготовката на български ученици за кандидатстване за прием с пълни стипендии в акредитирани американски колежи и университети се проведе от 4 до 10 септември в Националния учебен и логистичен център на Българския червен кръст в село Лозен в близост до София. Едноседмичното обучение на единадесетте участници в програмата EducationUSA Opportunity Funds-Bulgaria включи писане на есе и попълване на документи за кандидатстване. София Клайнзасер, бивш американски помощник-учител в България, запозна учениците с успешни стратегии за избор на тема за есе, с изискванията към стила на писане и с всички стъпки в процеса на написване на въздействащо апликационно есе. Консултантът за образование в САЩ Снежана Тенева работи с учениците по попълването на документите за кандидатстване за прием с институционално финансиране.

Желаем на всички участници в програмата успешно кандидатстване и приеми в желаните от тях висши училища в САЩ!

0