Новини и събития

Ориентация за американски Фулбрайтови стипендианти

На трети февруари Българо-американската комисия за образователен обмен организира еднодневна ориентация за американските Фулбрайтови учени, които ще работят в страната през летния семестър на академичната 2016/2017 година. Новата група Фулбрайтови стипендианти беше поздравена от Анджела Родел, изпълнителен директор на Комисията, и Браян Стимлър, съветник по обществените въпроси в посолството на САЩ и член на управителния съвет на Комисията. Програмата за деня започна с практически дискусии с представители на Комисия “Фулбрайт” и бивши стипендианти от САЩ и продължи с посещение в Националния археологически институт с музей към БАН. След това доцент Емилия Занкина, ректор на Американския университет в България, представи лекция-обзор на политическите събития в страната през изминалия век. Денят завърши с коктейл, на който бяха поканени и представители на българската Фулбрайтова общност, за да се запознаят с новите си колеги. По време на престоя си в страната, Фулбрайтовите учени ще работят със Софийския университет, Шуменския университет, Нов български университет и фондация “Елизабет Костова”. Пожелаваме им от сърце успешна и ползотворна работа в България!

0