ЛЯТНА ШКОЛА „ФУЛБРАЙТ”

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” организира лятна школа за едноседмична, интензивна подготовка за тестовете IELTS и SAT

 

ЦЕЛИ

Да помогне на талантливи ученици, завършили 8, 9, 10 и 11 клас, които се нуждаят от допълнителна, експертна, системна, професионално структурирана подготовка за постигане на максимални резултати на тестовете IELTS и SAT и прием със стипендии в университети в Европа и САЩ.

Обучението е изцяло на английски език и се води от високо квалифицирани преподаватели, включително носители на езика и завършили висше образование в САЩ.

КОГА

IELTS: 6-11 август 2018

SAT: 13-18 август 2018

КЪДЕ

Пребиваване в сградите на Националния институт за младежта на Фондация „Миню Балкански”

в с. Оряховица, община Стара Загора.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ И ПЪЛЕН ПАНСИОН: 600 лв.

Таксата е 600 лв. (шестстотин лв.) и включва пълен пансион: настаняване, храна (сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря), академична подготовка (пет дни по 8 учебни часа дневно) и всички материали, необходими по време на Лятната школа. Допълнителни разходи не се предвиждат.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Кандидатите да са ученици, завършили 8, 9, 10 и 11 клас към началото на лятната школа
  2. Да владеят отлично английски език
  3. Да представят ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК за съгласие за участие на ученика в Лятната школа (формулярът ще бъде изпратен по-късно)

ЗАПИСВАНЕ

Всички желаещи да участват в Лятната школа трябва да попълнят следната информация и да я изпратят по електронната поща до Снежана Тенева на адрес steneva@fulbright.bg с краен срок до 30 май, 2018 г.

 

ДАННИ УЧЕНИК РОДИТЕЛ
Име
Фамилия
Клас  N/A
Училище  N/A
Академични интереси  N/A
Курс за подготовка за IELTS да/не  N/A
Курс за подготовка за SAT да/не  N/A
Град
Телефон
Имейл

 

Ще приемаме курсисти до запълване на местата. Заплащането на таксите ще стане през юни тази година.
По-ранното кандидатстване ви дава по-големи шансове за участие.

ПЪТУВАНЕ

Пътуването до Стара Загора е с влак или автобус и се финансира от участниците в лятната школа. От Стара Загора до село Оряховица има градски автобус номер 64, който тръгва от центъра на града на всеки 60 минути.

НАСТАНЯВАНЕ

Пристигане и настаняване в понеделник, съответно на 6 или 13 август 2018 г.

НАЧАЛО

Началото на програмата е в понеделник, 6 или 13 август 2018 г., в 14 ч.

ОТПЪТУВАНЕ

Участниците в програмата отпътуват в събота, съответно на 11 или 18 август 2018 г., в 12 ч.


ИНФОРМАЦИЯ

По всички въпроси, свързани с Лятната академия, обръщайте се към:

Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Мобилен: 0898 823 329

E-mail: steneva@fulbright.bg

Fulbright Commission-EducationUSA