СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Преподавателска и изследователска дейност | Магистърски и докторски програми | Хюбърт Хъмфри | Други стипендии

 

Стипендии "Фулбрайт - Шуман"

Програмата "Фулбрайт-Шуман" се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество.

Конкурсът за програма "Фулбрайт-Шуман" е обявен. Крайният срок за подаване на документи за учебната 2015-16 г. е 1 ДЕКЕМВРИ, 2014. Цялата необходима информация ще намерите тук: www.fulbrightschuman.eu

горе

Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език
 • минимум бакалавърска степен
 • добро здравословно състояние

Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars);
 2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
 4. Копие от университетска диплома (сканирано и приложено към електронния формуляр).

Подбор на кандидати:

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец юли.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

След регистрация на https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016-2017 г.:
8 май, 2015 г.

 

Информация за програмата и интернет-базирания формуляр за кандидатстване можете да получите от:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България, ет. 1, стая 9
тел: (02) 980 8212
E-mail: mkostova@fulbright.bg
Skype: fulbright.bulgaria
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

горе

Стипендия за магистърска програма по право в университет Фордъм, Ню Йорк

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” има удоволствието да обяви сътрудничеството си с магистърска програма по право в университет Фордъм, Ню Йорк:

Всяка година един български студент ще получава стипендия в размер на 40% от таксата за обучение за една редовна учебна година в магистърска програма по право.

Правният факултет на Фордъм, който се характеризира с приветлива атмосфера, предлага магистърски степени в седем водещи области в световната правна практика през 21 век:

 • Банково, корпоративно и финансово право
 • Корпоративна отговорност
 • Международно бизнес и търговско право
 • Международно разрешаване на конфликти
 • Международно право и правосъдие
 • Интелектуална собственост и информационни технологии
 • Американско и сравнително право

Всяка от тези програми дава възможност на студентите да съчетаят теоричната подготовка с конкретен практически опит в Ню Йорк, динамичният юридически и търговски център на САЩ.

Кандидатствайте сега:

За да кандидатствате за стипендията, е необходимо да посочите във формуляра, че сте научили за тази възможност от Комисия Фулбрайт в България. За повече информация, инструкции за процедурите и крайните срокове за подаване на документи, моля посетете страницата на факултета: law.fordham.edu/llm/apply.

Важно:

Стипендията се предоставя от правния факултет на университет Фордъм чрез директно кандидатстване.

горе

Facebook Twitter YouTube
Фондация "Америка за България"
The Best Foundation