Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е през месец декември 2021 г.. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на месец декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език
 • минимум бакалавърска степен
 • добро здравословно състояние
Необходими документи

Необходими документи

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.iie.org/fvsp2022/);
 2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
 4. Копие от университетска диплома (сканирано и приложено към електронния формуляр).
Подбор на кандидати

Подбор на кандидати

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец юли.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Бъдещите участници в програма „Фулбрайт“ трябва да са усведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможнатта за пътуване до САЩ и вземане на участие в програмата.

Често задавани въпроси

 • В: Какво покрива стипендията за развитие на гражданското общество?
  О: Стипендията покрива месечна издръжка в размер на 2 500 – 3 100 щатски долара (в зависимост от местоназначението).  Стипендията се отпуска за период от 3 до 5 месеца, както е заявено в проекта.
  Комисията покрива и разходите за самолетен билет до САЩ (отиване и връщане) и здравна застраховка.
 • В: Колко стипендии се отпускат на година?

  О: Годишно се отпускат 1-2 стипендии.

 • В: Как да получа покана от американска институция и какво трябва да включва тя?
  О:  Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат за периода на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че приемащата организация няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите стипендията.

  Поканата трябва да бъде издадена от името на ръководството на организацията на официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че домакините са съгласни:

  • да приемат изследователя за посочения период (начална и крайна дата)
  • да предоставят достъп до източници на информация и работни практики
  • да предоставят работно място
  • да определят лице за контакти (обикновено това е колегата, с когото ще работите)
 • В: Каква начална дата на програмата да посоча?

  О: Стипендиите са с продължителност минимум 3 месеца и максимум 5 месеца. Най-рано можете да започнете работа в началото на август (през академичната година, за която е конкурсът).  Ако посещението Ви започва втория семестър, то трябва да приключи до края на юли (през академичната година, за която е конкурсът).

 • В: Има ли списък на организации, с които работите?

  О: Не. Програмата работи с всички признати американски неправителствени организации, акредитирани университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители от съответната област.

 • В: Изисква ли се езиков тест?

  О: Не. Езиковото ниво се проверява чрез апликационния формуляр и събеседване на английски език по време на интервюто.

 • В: Има ли възрастови ограничения при кандидатстване?

  О: Не. Единственото условие е кандидатите да са в добро здраве.

 • В: Как да регистрирам препоръчителите си?
  О: В горната лява част на менюто в онлайн апликацията има секция “references”. В нея изберете опцията “register referees” и въведете е-мейл адресите на тримата Ваши препоръчители, натиснете “submit” и те ще получат на електронната си поща линк към конфиденциалния формуляр за препоръка. Бъдете сигурни, че предварително сте получили тяхното съгласие да Ви препоръчат. (Ако случайно някой от тях не владее английски, може да качи препоръката на български език с превод на английски.) Препоръките стават достъпни за преглед едва след като кандидатът подаде цялостната си апликация.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2022-23 г.:

1 декември, 2021 г.


Допълнителна информация

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден