Стипендии “Фулбрайт – Шуман”

Конкурсът за учебната 2019-20 г. тече в момента с краен срок за подаване на документи 1-ви декември, 2018 г.

Програмата “Фулбрайт-Шуман” се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество.

Цялата необходима информация за конкурса ще намерите тук: www.fulbrightschuman.eu