Стипендии “Фулбрайт – Шуман”

Програмата “Фулбрайт-Шуман” се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Програмата предлага на европейски граждани 10-15 стипендии за обучение, преподавателска и изследователска дейност в САЩ. Стипендиите са достъпни за представители на всички области на науката и образованието, но трябва да са свързани със сътрудничество между ЕС и САЩ или с важни за ЕС въпроси.

Цялата необходима информация за конкурса ще намерите тук: www.fulbrightschuman.eu