Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България е създадена вследствие на посещението на Джон Кери, държавен секретар на САЩ, в България през януари 2015 г. По време на своето посещение секретар Кери обяви, че образованието и културата са сред ключовите сфери, в които САЩ и България ще започнат стратегически диалог.

Комисията беше учредена през юни 2015 г. с цел да създаде платформа за диалог между заинтересованите страни в проучването, опазването, управлението и комуникирането на културното наследство на България и да насърчи двустранния обмен между България и САЩ в тези области. В нея от самото начало участват представители на министерствата на културата и туризма на Република България, Посолството на САЩ в България, Комисия „Фулбрайт“, български музеи, университети, научни институти и неправителствени организации. Същевременно членовете на комисията са експерти с разнообразна специализация, занимаващи се с материалното и нематериално културно наследство. До момента комисията съществува и реализира своите дейности под покровителството на Българо-американската комисия „Фулбрайт” за образователен обмен, която успешно осъществява културен и образователен обмен между България и САЩ в продължение на повече от 20 години.

Основните акценти в дейността на комисията през изминалите години са музейното дело, обмена на български и американски специалисти и дигитализацията на културното наследство в България. В тази връзка бе организирана конференцията „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред” на 28-29 ноември 2016 г., в БАН, София с участието на представители над 200 музеи от България и Македония и гост-лектори специалисти по музейно дело от Смитсъновия институт, Националната галерия във Вашингтон и Музея Хърст (САЩ). Актите на конференцията бяха издадени с помощта на Столична община през 2017. Електронно копие на книгата с доклади можете да изтеглите оттук.

През ноември 2017, с подкрепата на Посолството на САЩ в Учебен музей към РИМ-Варна и в Детски научен център “Музейко” в София проведоха два двудневни семинара за специалисти в областта на музейното образование. Посредством поредица от практически занятия участници от повече от двадесет и пет музея бяха запознати със съвременни методики за комуникация и образование в музейна среда.

През февруари 2018 г. предстои реализацията на три полудневни кръгли маси по въпросите на дигитализацията на културното наследство. Те ще се проведат поотделно с различни заинтересовани страни в областта на дигитализацията на материалното движимо и недвижимо и нематериалното културно наследство. Целта на кръглите маси е да се обменят мнения на представители на различни заинтересовани страни (държавни институции, общини, читалища, БПЦ, научни и академични институции, собственици и създатели на културно наследство, специалисти по ИТ и др.) по отношение на политиките, насоките, принципите и проблемите на дигитализация на културното наследство в България. Кръглите маси се провеждат с подкрепата на Посолството на САЩ и имат за цел да насърчат обществения дебат в тази област. На база на проведените дискусии, Комисията ще изготви доклад, който ще представи пред Министерство на културата.

Членовете на Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България са:

Иван Василев, председател на УС и Изпълнителен директор, Фондация Балканско наследство; председател на Двустранната комисия
Иван Василев, основател, председател на УС и изпълнителен директор на фондация “Балканско наследство”. Гостуващ професор в Нов български университет, България. Член на Консултативния съвет по културен туризъм на Община Стара Загора. Магистър по археология, Софийски университет, България (завършва 2000 г.). Изследователски интереси: средновековна археология и история на Балканите; средновековни изследвания; архитектура и изкуство на християнския Изток; археология; управление на културното наследство; археологията и идеологии / политика. Владее български, английски, немски, сръбски, има основни познания по латински и руски език.
Ирена Георгиева, заместник-министър, Министерство на туризма

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е редица сертификати с такъв профил, което я прави експерт с широки познания в областта на туризма. От 2006 г. до назначаването й за заместник-министър на туризма е член на Управителния съвет на АБТТА  (Асоциация на българските туроператори и туристически агенти), а от 2009 до 2013  е председател на УС на асоциацията. Ирена Георгиева е също така  признат международен специалист в туризма, чийто опит е високо ценен от колегите й зад граница. От 2009 г. до встъпването й в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент. Владее руски, френски и английски език.

Брайън Стимлър, съветник по обществените въпроси, Посолство на САЩ
Браян Стимлър, Съветник по обществените въпроси в Посолството на САЩ в България, е дипломат с дългогодишна кариера в Държавния департамент на САЩ. Той е бил съветник по обществените въпроси (Туркменистан, 2012-2015 г.), прес аташе (Сърбия, 2009-2012 г.), служител в Бюрото по Европейски и Евразийски въпроси (гр. Вашингтон, 2008-2009 г.); вицеконсул (Япония, 2006-2008 г.) и експерт по политическите въпроси (Босна и Херцеговина, 2004-2005 г.) Преди да се присъедини към Държавния департамент, Браян Стимлър е работил като програмен сътрудник в Институт “Отворено общество” в Ню Йорк и е преподавал руски език в университетите Принстън и Бригъм Йънг. Той има бакалавърска степен по руски език от университета Бригъм Йънг и докторска степен по славянска и теоретична лингвистика от университета Принстън. Браян живее в София със съпругата и двете си дъщери.
Матю Хагенгрубер, съветник по въпросите на културата и образованието, Посолство на САЩ в РБългария
Анджела Родел, изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен
Анджела Родел, изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен е двукратен стипендиант на програмата „Фулбрайт“, благодарение на която тя посвещава живота си на българската музика, език и култура. За първи път пристига в България през 1996 година, за да изучава български език и народна музика в Софийския университет. Това обучение й дава солидни познания по българския език и култура, които се задълбочават по време на обучението й по лингвистика и етномузикология в Съединените щати. През 2004 година г-жа Родел получава стипендия “Фулбрайт-Хейс”, за да изучава българска народна музика в Академията за музика, танци и изобразително изкуство в Пловдив. Тя е дълбоко свързана с българската фолклорна общност и по-специално с няколко известни групи за българска народна музика.
Борис Хаджийски, председател на управителния съвет на Национално сдружение „Български музеи” и директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик
Борис Хаджийски, председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ и директор на Регионален исторически музей – Пазарджик, е завършил Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1990 година със специалност история и археология. От 1990 до 2009 г. е управител на няколко държавни и частни компании за петрол и дървен материал в София, Пловдив и Пазарджик. Борис Хаджийски печели приза “Мениджър на годината” за Пазарджик и региона през 2013 и 2014 година. Той е председател на Контролната комисия на Сдружение „Български музеи“ от създаването й през 2012 г.  През 2013 и 2014 г. Борис е член на Специализирания експертен съвет за музейна дейност към Министерство на културата. Владее отлично немски и руски език и има добри познания по английски език. Интересите му са насочени към управлението и опазването на културното наследство.
Екатерина Джумалиева, държавен експерт по музеи и движимо културно наследство в Министерство на културата и зам.-председател на БНК на ИКОМ
Екатерина Джумалиева, държавен експерт по музеи и движимо културно наследство в Министерство на културата и зам.-председател на БНК на ИКОМ, има над двадесетгодишен опит като експерт в Министерството, със специализация в различни области: музеи, галерии, културно наследство, културна политика, изложби, държавни обезщетения, управление и сътрудничество, музейна дейност, мобилност на колекции, координация на събития, стратегическо планиране и дигитализация. Тя има образователно – квалификационна степен „Магистър”  по специалност “Славянска филология” и е кандидат за докторска степен по музеология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Екатерина Джумалиева е участвала в множество международни проекти и семинари в Япония, Германия, Великобритания и други държави. Тя е заместник-председател на Българския национален комитет на Международният съвет на музеите (БНК на ИКОМ).
Доц. Светла Димитрова, директор на Етнографски музей на открито Етър в Габрово
Доц. д-р Светла Димитрова, директор на Етнографски музей на открито Етър в Габрово е завършила френската езикова гимназия във Варна през 1976 година. Получава магистърска степен по история от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” през 1980 година. От 1982 до 2014 година работи в Регионалния исторически музей в гр. Стара Загора. През 2009 година получава научна степен “доктор” по специалност История на България. Има над 65 научни публикации, автор е на десетки статии, пет монографии и е редактор на 12 книги. Доцент Димитрова е председател на Секция история и философия към Съюза на учените – гр. Стара Загора, член на управителния съвет на “Обществен дарителски фонд – Стара Загора”   и член на управителния съвет на Alliance Francaise.
Арх. Ленко Григоров, независим експерт
Архитект Ленко Григоров, експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство, е завършил магистърска степен по архитектура през 2011 година. Като част от археологически екип отговорен за паметници на културата в София и Пловдив, той е участвал в очертаването и документирането на структурите на античния амфитеатър и западната порта на Сердика и северната част на Форума (Агората) на Филипополис. От 2011 година Ленко Григоров е старши експерт в отдел Териториални изследвания  на Националния институт за недвижимо културно наследство. Основната му сфера на дейност е проучване и изследване на исторически сгради и обекти с културно-историческа стойност. Той е участвал в различни проекти сред които е и “Концепция за опазване и устойчиво развитие на остров Св. св. Кирик и Юлита край Созопол”.
Проф. Лозанка Пейчева, Институт по етнология и фолклористика, Етнографски музей към БАН
Проф. д. изк. Лозанка Пейчева е български учен фолклорист и етномузиколог, професор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките (ИЕФЕМ-БАН) и директор на Института между 2010 и 2014 година. Тя е автор на многобройни научни публикации и статии посветени на българската народна музика и ромската музика, и е изнасяла множество лекции в Европа и САЩ. Професор Пейчева е член на настоятелството на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив (от 2014 година), член на Националния съвет за нематериално културно наследство към Министерство на културата (от 2013 година) и участва активно в много други организации. През последните три десетилетия професор Пейчева ръководи, участва в организацията и в журито на музикални и танцови фолкорни фестивали в цялата страна.
Тодор Петев, съосновател и изпълнителен директор на фондация “Моят музей”
Тодор T. Петев е изкуствовед и педагог. Има преподавателски опит с прогресивните образователни методики във формална и неформална образователна среда. Работил е в няколко американски музея. Съосновател е на Фондация Моят Музей, чиято мисия е да подпомогне българските музеи да разгърнат своя образователен и социален потенциал. Понастоящем е главен асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет.

Бивши членове на Двустранната комисия:

Доцент д-р Бони Петрунова, директор на НИМ, бивш заместник-министър, Министерство на културата

Тами Палчиков, бивш съветник по въпросите на културата и образованието, Посолство на САЩ в България

Доцент Стефан Белишки, бивш председател на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS)