Двудневен обучителен семинар „Образователни занятия в музея“

Какво

Двустранната българо-американска комисия за опазване на българското културно наследство и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” организират два двудневни обучителни семинара „Образователни занятия в музея”на 20-21 ноември 2017 г. във Варна и на 23-24 ноември 2017 г. в София. Семинарите се осъществяват с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ и целта им е да представят теоретическа и методологическа рамка на съвременните подходи на образователните програми в музеите, но преди всичко да предложат практически работилници, на които ще се решават педагогически задачи, свързани с музеите. Участниците в семинара ще получат сертификат за участие.

Защо

През последните години се наблюдава съживяване на интереса към образователни занятия в българските музеи –както от страна на музейните публики, така и от страна на редица музеи. Тази тенденция би получила значително ускорение, ако в България има развита инфраструктура за квалификация на специалисти по музейно образование. Засега в повечето случаи музеите трябва да разчитат единствено на наличния ресурс и на собствената си практика. Предстоящите семинари целят да подпомогнат музейните специалисти с методики и ресурси, които биха подобрили тяхната практическа дейност за образователна работа с различни видове публики.

Къде/кога

  • 20-21 ноември 2017 г. Регионален исторически музей – Варна
    За специалисти по образователни програми в музеите от източна България.
  • 23-24 ноември 2017 г. Детски научен център „Музейко” – София
    За специалисти по образователни програми в музеите от западна България.

Водещи на семинарите

Меглена Запрева e педагог и художник. Има многогодишен опит в подготовката на музейни образователни програми в Ню Йорк. Понастоящем е учител в Катедралното училище в Ню Йорк, където координира и изготвя методиките за училищните занятия в музеите. Има магистратури по музейна педагогика и начална педагогика от Педагогическия колеж „Банк Стрийт” в Ню Йорк.

Тодор Петев е изкуствовед и педагог. Има преподавателски опит с прогресивните образователни методики. Работил е в няколко американски музея. Съосновател е на Фондация Моят Музей, чиято мисия е да подпомогне българските музеи да разгърнат своя образователен и социален потенциал. Понастоящем е главен асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет.

Подбор на участниците

Семинарите ще бъдат интерактивни с практическа ориентация, затова броят на участниците във всеки от тях ще бъде ограничен до 14 души. Поради това се налага да бъде направен подбор въз основа на плановете и капацитета на кандидатите и на техните институции да развият образователни програми. Одобрените кандидати няма да заплащат такса участие и ще им бъде осигурено настаняване. Mолим желаещите кандидати да попълнят въпросника на и да го изпратят в електронен вид най-късно до 27 октомври на: fulbright@fulbright.bg

Приетите за участие в семинара ще бъдат уведомени на 6 ноември.