Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт, в партньорство с фондация “Моят музей” и музеите в Пловдив, предлага десет-месечен обучителен проект, насочен към развитието на образователния и социалния капацитет на музеите в гр. Пловдив и региона. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска  столица на културата 2019 и се състои от единадесет обучителни практически семинара за музейни специалисти. В края на проекта ще бъде публикуван наръчник, който обобщава методологиите, казусите от музеите в Пловдив, както и резултатите от работните срещи.

Семинарите ще запознаят участниците с теорията и методологията, но преди всичко те ще бъдат от приложно естество – ориентирани към създаването на практически умения, процедури и разработването на прототипи и продукти. С оглед на прилагания и интерактивен подход, всяка сесия ще бъде ограничена до 18 участника.

Продължителният период на семинарите ще даде възможност на музейните специалисти в Пловдив да преосмислят социалната роля на музеите, да изградят общо разбиране и стратегии за ангажиране на различни общности и да разгърнат активната социална и образователна роля на пловдивските музеи.

Сред очакваните резултати от проекта са:

  • Създаване на механизми за подобряване на вътрешната комуникация в музеите относно проектите свързани с различни аудитории;
  • Подобряване на подходите към връзките с обществеността;
  • Изграждане на репертоар от нови идеи и специфични модели за социална и образователна работа с публиката;
  • Насърчаване на диалога между музеите, образователните институции и общностите.

Всеки семинар, в зависимост от темата, се провежда от различни експерти, като се привлича и адаптира европейския и американски опит и методологии. Сред тях може да откриете следните имена:

Mилин Джалалиев (Publicis ONE)

Mилин Джалалиев е Изпълнителен директор на комуникационния клъстър в Publicis ONE, включващ брандовете Saatchi&Saatchi, Publicis, MSL, BrandWorks. Работи в повече от десет години в рекламната индустрия. Програмен директор на магистърската програма „Реклама, Иновативен маркетинг и Бранд мениджмънт“ съвместна инициатива на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и „Saatchi&Saatchi Bulgaria”.

Меглена Т. Запрева (Cathedral School, New York)

Меглена Т. Запрева e педагог и художник. Има многогодишен опит в подготовката на музейни образователни програми в няколко от най-реномираните музеи в Ню Йорк. Понастоящем е учител в Катедралното училище в Ню Йорк, където координира и изготвя методиките за училищните занятия в музеите. Има магистратури по музейна педагогика и начална педагогика от Педагогическия колеж „Банк Стрийт” в Ню Йорк.

Мария П. Карадечева (Регионален исторически музей – Пловдив)

Мария П. Карадечева е Главен уредник в Регионален исторически музей – Пловдив. След четири години като учител по история се насочва към музейна кариера, със специфичен интерес към историята на Източна Румелия и Съединение на България. От 1989 г. се занимава с образователните програми в музея, като специализира в Полша и САЩ. Има реализирани проекти с учебни и методически пособия – “Късчета памет” и „Памет за утре в музейната работилница”.

Лиляна В. Липчева (Учебен музей към Регионален исторически музей – Варна)

Лиляна В. Липчева е Главен уредник в Учебен музей към Регионален исторически музей – Варна. След седемгодишна работа като учител по история, в 1989 г. тя се насочва към наскоро създадения Учебен музей – първият по рода си в България. В него десетилетия наред тя развива  програми, които интегрират музейната експозиция с изследователски и творчески занятия, при които посетителите (малки и големи)  имат пряк досег с подбрани музейни експонати.

Aдриана Х. Любенова (Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Фондация Моят Музей)

Aдриана Х. Любенова е преподавател специалност Теология и по Христианско изкуство в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”, като има значителен опит като преподавател по иконопис в АМТИ и като ръководител на ателието по “Иконография” към Светата Пловдивска Митрополия. Завършила е изящни изкуства и скулптура в Джордж Мейсън юнивърсити, САЩ, след което в България придобива има магистратури по  Църковна живопис, Археология – Консервация и реставрация и Практическа теология. Защитила е докторат по археология към БАН. Има многогодишен опит в обучения на стажанти и в работата с хора със специални потребности.

Лиляна В. Милкова (Memorial Art Museum, Oberlin College, the USA)

Лиляна В. Милкова е завършила докторантура по изкуствознание в САЩ и има широк диапазон от академични интереси от история на древното Средиземноморие до съвременна фотография. От девет години работи като уредник по образователните програми в  Художествения музей „Алън” на Колежа Оберлин в САЩ. Тя развива всички програмни нива за образователна работа с публиката -образователни експозиции, специализирани посещения, програма за стажанти, обучителни курсове за развитие на университетските преподаватели и учители от местните училища.

Тодор Т. Петев (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Фондация Моят Музей)

Тодор Т. Петев преподава във Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Един от създателите на Фондация „Моят музей”, която стимулира развитието на образователния и социален потенциал на музеите в България. Защитил е докторат по изкуствознание в Принстънския университет. Работил е в няколко американски университета, а също и в Музея на изкуството Метрополитън в Ню Йорк.

Виктория Петрова (Publicis ONE)

Виктория Петрова отговаря за подбора, развитието и мотивацията на човешкия капитал в Publicis ONE, най-голямата комуникационна група в България с над 100 служители. Завършила е специалност „Връзки с обществеността“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва се в лекциите, уъркшопите и стажантските програми, организирани от Publicis ONE в Националната художествена академия, Нов български университет  и Софийския университет.

Анна Янина (Алтер Консулт ООД)

Анна Янина е е международен консултант и застъпник в сферата на социалното включване и уврежданията. Създателка е на Алтер Консулт ООД, първата фирма в България, която предлага обучения и консултации в сферата на уврежданията. Била е гост преподавател в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет – Стара Загора и в Националната спортна академия “Васил Левски”.

Проектът е спонсориран по програма на Общинската фондация „Пловдив 2019”. Обучителните семинари се провеждат в Регионалния археологически и Регионалния исторически музеи на град Пловдив в преиода февруари 2018 – март 2019 г. За повече информация може да се обърнете към Рада Кънева, тел. 02 9808212 и e-mail: rkaneva@fulbright.bg