Новини и събития

Конкурсът за професионалисти “Хюбърт Хъмфри” е открит

Ежегодният конкурс за специализации в САЩ на български професионалисти от държавния и частния сектор – стипендии за кариерно развитие „Хюбърт Хъмфри” е обявен и тече в момента.

До 10 септември 2021 г. професионалисти с висше образование и поне 5-годишен стаж могат да подадат документи за участие в програмата за академичната 2022-23 г. Стипендиантите получават теоретична и практическа професионална подготовка в рамките на 10 месеца в най-добрите американски университети, държавни и частни институции и компании в следните сфери: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие; финанси и банково дело. Подробна информация за подаването на документи ще намерите тук.

В помощ на потенциалните кандидати, организираме уебинар на 15 ЮНИ от 18 ч. Любезно каним всички интересуващи се да се регистрират за онлайн срещата и да научат повече за стипендиите тук: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SL4t6A3LSjKyfaUf8kXLbw

0