Новини и събития

Международен Фулбрайт семинар “Стратегии за усилване на демокрацията: Кризата на представителството”

На 24-26 септември се проведе вторият Фулбрайтов семинар, посветен на проблемите на демокрацията. Докато изданието през 2019 г. беше с акцент върху 30-годишнината от падането на Берлинската стена, през 2021 г., интересът беше към ефектите на предизвикателства, като COVID пандемията, дигиталната революция, прехвърлянето на власт от локални към глобални играчи, върху сърцето на демокрацията: гражданското участие и кризата на представителството.

През трите дни на дискусиите водещи български, американски и украински експерти по политически науки, право, медии и национална сигурност очертаха сложния пейзаж на съвременните демокрации в лекции, панелни дискусии и работилници, озаглавени: “Територията на демокрацията: неясният център на властта”, “Тялото на демокрацията: изключеният гражданин”, “Непрозрачните институции: ерозията на институциите и изключеното мнение”. 42-ма участници, които се включиха активно в семинара (наживо и онлайн), ще получат сертификати. Повече за това вълнуващо и успешно събитие можете да научите тук:

Fulbright International Seminar “Strategies for Strengthening Democracy: The Crisis of Representation”

0