Новини и събития

Българското правителство увеличава финансирането за стипендии “Фулбрайт” за български граждани.

Отлични новини за програмата за стипендии “Фулбрайт” за български граждани!
Нашият стипендиант г-н Атанас Пеканов (Харвард, 2019-20), който в момента е Вицепремиер на България, обяви постигането на ключов приоритет в сферата на образованието и човешкия потенциал, за която отговаря. По негова инициатива, Българското правителство и Министерството на образованието са одобрили значително увеличение на финансирането за български студенти и учени fот 2022 г. нататък за академичен обмен със САЩ.
Това ново ниво на правителствена подкрепа ще даде възможност за повече стипендии за магистърски и докторски програми, аспирантски специализации и изследователска и преподавателска дейност във водещи американски университети. Инициативата също задълбочава ангажимента на българските стипендианти в споделянето на новополучените знания при завръщането им в българската академична общност.
Развълнувани сме от тази възможност за растеж на програмата и с удоволствие ще работим за бъдещото й развитие.
Атанас Пеканов: Насърчаването на образованието ще даде шанс на България да разгърне пълния си потенциал

Министерският съвет прие решение, с което от 2022 година се увеличават средствата за стипендии в партньорство с Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. Това ще даде възможност на повече българи да се възползват от тази престижна световна програма.
“Решението е още по-важно за мен, защото се случва точно 2 години след деня, в който аз започнах изследователския си престой по програмата в Харвард, където, в изключително конкурентна среда, имах възможността да се уча от водещи икономисти и настоящи и бъдещи Нобелови лауреати. Гордея се с това, което научих, и смятам, че то успя да ме направи по-добър експерт в сферата на макроикономиката. Искам повече българи да имат такава възможност да се развиват в тяхната сфера”, заяви вицепремиерът по управление на европейските фондове Атанас Пеканов.
Днешното решение на правителството надгражда усилията на Министерството на образованието и науката от последните месеци да даде възможност на българските студенти и учени да придобият знания и опит в чужбина.
“Увеличението на средствата за стипендии е и мой приоритет от началото на мандата ми, когато започнахме активен диалог с Комисията „Фулбрайт“. В следващите дни ще обсъдим възможностите за увеличаване на финансирането за стипендии и от американска страна. Една от личните ми цели е да покажем на младите българи, че имат подкрепата и шанса да разгърнат пълния си потенциал, а именно това е пътят България да настигне по благоденствие всички в Европейския съюз”, добави вицепремиерът.
Атанас Пеканов подчерта, че възможността да получиш знания и умения идва и с отговорност към обществото. “За мен е важно и да се опитаме да засилим предаването на тези познания в България. На стипендиите и възможностите за обучение трябва да се гледа не само като шанс за лична реализация и придобиване на нови умения, но и като начин да допринесеш за благосъстоянието на собствената си страна. Затова направих предложение за всички бъдещи стипендианти, след връщането в България да водят задължително семинари пред млади студенти и по този начин да предадат нататък натрупаните знания и умения. Ще се опитам да дам добър пример в тази област, като в началото на академичната година изнеса няколко лекции по макроикономика в университети в страната”, обеща вицепремиерът Пеканов.


0