TOEFL iBT, SAT, GRE, GMAT

Повечето американски колежи и университети изискват един или повече стандартизирани теста.

Всички кандидати за бакалавърски, магистърски и докторски програми в САЩ трябва да представят резултат от TOEFL.

Кандидатите за Фулбрайтови стипендии за магистърски и докторски програми и за програмата “Хюбърт Хъмфри” трябва да представят валиден резултат от TOEFL. От кандидатите за специалността бизнес администрация се изисква GMAT. Кандидатите за специалността икономика и всички останали специалности /без право/ трябва да представят резултат от теста GRE.

Компютърните тестове iBT TOEFL, GRE, ERB, SOA, EPSO, API, IRS, CISI  и още десетки други се администрират от Комисия “Фулбрайт” и се провеждат в КОМПЮТЪРНИЯ ТЕСТ ЦЕНТЪР № 8007

София 1000, ул. Алабин 16-20, 6 етаж, стая 603
тел. 02 980 4985; 02 981 2215
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Справки и информация за тестовете TOEFL iBT и GRE:

вторник, сряда и петък: 09.00 до 13.00 ч. – изпитни сесии
понеделник и четвъртък: 10.00 до 12.00 ч. и 14.00 до 17.00  – консултации по телефона
тел.: 02 980 4985, 02 981 2215
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Тест центърът разполага с 11 места за работа в залата за изпити. Регистрации за различните тестове се осъществяват през сайта www.prometric.com .

Индивидуални консултации за тестовете TOEFL iBT, SAT, GMAT и GRE:

понеделник – петък от 14.00 до 16.00 ч.
София 1000, бул. Витоша 12, V етаж