GMAT

GMAT е компютърен тест за кандидатите за специалността “Магистър по бизнес администрация”. Целта на теста е да оцени езиковите, математически и аналитични умения на кандидатите.

Тестът GMAT се състои от четири части: езикова, математическа, аналитична и секция критично мислене.

Валидността на GMAT е 5 години.

Можете да се регистрирате за GMAT по интернет (www.mba.com/global). Регистрационната такса е US$250 и включва изпращане на резултата в пет университета.

За повече информация: www.mba.com/global