GRE

Компютърният GRE revised General Test е за кандидатите за магистърски и докторски програми в хуманитарните, инженерните и бизнес специалности. Целта на теста е да оцени езиковите, математическите и аналитичните умения на кандидатите.

Тестът се състои от 6 секции: две 30-минутни езикови секции, две 35-минутни математически секции и две аналитични есета, обединени в една секция, всяко по 30 минути. Освен изброените, на случаен принцип се зарежда една секция – математическа или езикова, която не се оценява. Продължителността на GRE revised General Test е около 4 ч. с една 10-минутна почивка след третата секция.

Валидността на GRE revised General Test е 5 години.

Можете да се регистрирате за компютърния GRE revised General Test през сайта: http://www.ets.org/gre.

Справки и информация за GRE revised General Test:

понеделник, сряда и петък: 09.00 до 13.00 ч.
вторник и четвъртък: 10.00 до 12.00 ч. и 14.00 до 17.00
тел.: 02 980 4985, 02 981 2215
e-mail: stcsofia@fulbright.bg
Индивидуални консултации за тестовете TOEFL iBT, SAT, GMAT и GRE:

понеделник – петък от 14.00 до 16.00 ч.
София 1000, бул. “Витоша” №12, V етаж