TOEFL iBT

Test of English as a Foreign Language

Тестът TOEFL iBT е:

 • Най-добре приеманият тест.
  Резултатите от TOEFL се приемат от над 9000 университета, агенции и други институции в повече от 130 държави в света, включително от почти всички елитни университети в САЩ, Канада и Австралия.
 • Най-широко разпространеният тест.
  Над 27 милиона студенти са получили прием в международни институции в цял свят с резултати от теста TOEFL.
 • Най-удобният избор.
  Можете да се явите на теста TOEFL в над 4500 тест центъра в 165 държави в света. Това ви осигурява 9 пъти по-голям избор на тест център от всеки друг тест.

www.toeflgoanywhere.org


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е тест, който измерва степента на владеене на английски език от хора, чийто роден език не е английският. Над 5000 колежи и университети в повече от 130 държави в света приемат резултатите от TOEFL. Държавни агенции и различни програми, предоставящи стипендии, също използват TOEFL при оценяване степента на владеене на английски език от кандидатите.

 • Философия на Интернет TOEFL

  Философия на Интернет TOEFL

  Интернет TOEFL се различава от компютърния CBT (Computer-based Test) и хартиения PBT (Paper-based Test) вариант на теста по това, че се фокусира върху умението на кандидата да използва говоримия английски език, за да измери способността му да възприема и интегрира информация от повече от един източник. С други думи, Интернет TOEFL е не само нов метод на предлагане на теста (по Интернет). Той е различен тест, който оценява комуникативните умения на кандидата в конкретна академична среда. Ето защо Интернет TOEFL има подоценки за слушане, четене, говорене и писане.

 • Съдържание на Интернет TOEFL

  Съдържание на Интернет TOEFL

  • Четене – измерва способността на кандидата да разбира научни текстове.
  • Слушане – измерва способността на кандидата да разбира англиския език, който се използва в колежите и университетите.
  • Говорене – измерва способността на кандидата да говори английски език.
  • Писане – измерва способността на кандидата да пише по начин, отговарящ на академичните изисквания на колежите и университетите.
 • Оценяване на Интернет TOEFL

  Оценяване на Интернет TOEFL

  Интернет TOEFL се оценява от 0 до 120 точки, като оценка от 80 точки на Интернет TOEFL се равнява на 213 точки на CBT или на 550 точки на PBT.

 • Тест център

  Тест център

  Интернет TOEFL в България се провежда в КОМПЮТЪРНИЯ ТЕСТ ЦЕНТЪР на Комисия Фулбрайт, София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 6, зала 603, тел. 02 980 4985; 02 981 2215, E-mail: stcsofia@fulbright.bg

   

 • Дни за провеждане на Интернет TOEFL

  Дни за провеждане на Интернет TOEFL

  Интернет TOEFL се провежда на определени дати, които можете да намерите в сайта на ETS: www.ets.org. Тези дати се отнасят за всички тест центрове в страната, но не на всички дати определен тест център провежда теста.

 • Регистрация за Интернет TOEFL

  Регистрация за Интернет TOEFL

  Най-лесният начин да се регистрирате за Интернет TOEFL е по интернет в сайта на ETS: www.ets.org. Можете да се регистрирате по всяко време и да получите потвърждение за регистрацията.

  Регистрирайте се месец и половина по-рано, за да си осигурите дата и място за явяване на теста, удобни за вас.

 • Регистрационна такса

  Регистрационна такса

  Регистрационната такса за явяване на Интернет TOEFL е USD 240 и включва изпращане на резултата от теста в четири институции, посочени от вас по време на  регистрацията за теста. Заплащането може да стане с кредитна карта (American Express, MasterCard или VISA), електронен чек или с поименен чек, платим на ETS TOEFL, а също и с паричен превод или PayPal.

 • Информация за Интернет TOEFL

  Информация за Интернет TOEFL

  Информация за Интернет TOEFL можете да получите в Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”: понеделник – петък от 10.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. на тел.: 02 980 4985 и 02 981 2215.

  За повече информация: www.ets.org/toefl и www.toeflgoanywhere.org.

 • Индивидуални консултации за Интернет TOEFL

  Индивидуални консултации за Интернет TOEFL

  Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” (София, бул. “Витоша” №12, V етаж,) предлага безплатни консултации за Интернет TOEFL: понеделник – петък от 14.00 до 16.00 ч.