ЛЯТНА ШКОЛА „ФУЛБРАЙТ”

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” организира лятна школа за едноседмична, интензивна подготовка

за американския стандартизиран тест SAT

ЦЕЛИ

Да помогне на талантливи ученици, завършили 8, 9, 10 и 11 клас, които се нуждаят от допълнителна, експертна, системна, професионално структурирана подготовка за постигане на максимални резултати на тестовете IELTS и SAT и прием със стипендии в университети в Европа и САЩ.

Обучението е изцяло на английски език и се води от високо квалифицирани преподаватели, включително носители на езика и завършили висше образование в САЩ.

КОГА

SAT: 12-18 август 2018

КЪДЕ

Пребиваване в Националния учебен център (НУЦ)на Българския червен кръст (БЧК) в с. Лозен, област София.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ И ПЪЛЕН ПАНСИОН: 600 лв.

Таксата е 600 лв. (шестстотин лв.) и включва пълен пансион: настаняване, храна, академична подготовка (пет дни по 10 учебни часа дневно), всички материали, необходими по време на Лятната школа и пътни от Централна автогара, София, до НУЦ на БЧК в село Лозен, община София и обратно. Допълнителни разходи не се предвиждат.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Кандидатите да са ученици, завършили 8, 9, 10 и 11 клас към началото на лятната школа
  2. Да владеят отлично английски език
  3. Да представят ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК за съгласие за участие на ученика в Лятната школа (формулярът ще бъде изпратен по-късно)

ЗАПИСВАНЕ

Всички желаещи да участват в Лятната школа трябва да попълнят следната информация и да я изпратят по електронната поща до Снежана Тенева на адрес steneva@fulbright.bg с краен срок до 30 юни, 2018 г.

ДАННИ УЧЕНИК РОДИТЕЛ
Име
Фамилия
Клас  N/A
Училище  N/A
Академични интереси  N/A
Курс за подготовка за IELTS да/не  N/A
Курс за подготовка за SAT да/не  N/A
Град
Телефон
Имейл

Ще приемаме курсисти до запълване на местата. Заплащането на таксите ще стане по банков път през месеците юни-юли тази година.
По-ранното кандидатстване ви дава по-големи шансове за участие.

ПЪТУВАНЕ

Групата ще се събере на 12 август, неделя, в 17 ч. на Централна автогара в София, откъдето всички заедно ще отпътуваме за с. Лозен. Връщането от с. Лозен до Централна автогара в София също ще бъде организирано от Комисия “Фулбрайт”. Пътните са включени в таксата за участие.

НАСТАНЯВАНЕ

Пристигане и настаняване в неделя, 12 август 2018 г.

НАЧАЛО

Началото на програмата е в понеделник, 13 август 2018 г., в 9 ч.

ОТПЪТУВАНЕ 

Участниците в програмата отпътуват в събота, 18 август 2018 г., в 9 ч.

ИНФОРМАЦИЯ

По всички въпроси, свързани с Лятната академия, обръщайте се към:

Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Мобилен: 0898 823 329

E-mail: steneva@fulbright.bg

Fulbright Commission-EducationUSA